Kutsu osallistumaan: Helsingin taideinstituutiot sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

Kutsu osallistumaan: Helsingin taideinstituutiot sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta

11.12.2017

 


Nykytaiteessa käsitellään enenevässä määrin sosiaalisia ja poliittisia ongelmia muuttoliikkeistä sukupuolten politiikkaan ja kansainvälisiin konflikteihin. Nämä virtaukset näkyvät myös taidelaitosten ohjelmistossa ja niiden tuottamassa tekstissä. Taidelaitoksiin kohdistuu yhä enemmän paineita toteuttaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon periaatteita myös käytänteissään.

Helsingin keskeiset taideorganisaatiot ovat kokoontuneet yhteen luodakseen strategiat sukupuolten tasa-arvon, antirasismin ja oikeudenmukaisten työvoimakäytäntöjen toteutumiseksi organisaatioiden omassa toiminnassa. Baltic Circle -festivaali, EMMA - Espoon modernin taiteen museo, Frame Contemporary Art Finland, Goethe-Institut Finnland, Galleria Huuto, Helsinki International Artist Programme HIAP, Helsingin taidemuseo HAM, IHME-nykytaidefestivaali, Koneen Säätiö, Nykytaiteen museo Kiasma / Kansallisgalleria, PUBLICS ja Zodiak – Uuden tanssin keskus haastavat kaikki Helsingissä vaikuttavat taidealan organisaatiot mukaan tekemään itselleen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden strategiat.

Kiasmassa perjantaina 15.12. järjestettävässä työpajassa taideorganisaatioiden edustajat jakavat kokemuksia ja toimintamalleja ja luovat pohjaa yksilöllisesti räätälöityjä strategioita varten. Tilaisuus on ilmainen ja organisaatiot voivat ilmoittautua mukaan 8.12. mennessä. Strategiat julkistetaan yhteisesti tammikuun lopussa 2018.

 

Helsingin taideinstituutiot sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta
Työpaja 15.12. 2017 klo 12-16
Paikka: Kiasma, seminaari-tila

Ilmoittautumiset 8.12. mennessä sähköpostilla: mail@terikehaapoja.net
Lisätietoja: Terike Haapoja, hankkeen fasilitoija mail@terikehaapoja.net

HUOM Rajoitetun tilan vuoksi kutsumme tilaisuuteen 1-2 hlö / organisaatio.

***

Työpajassa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä:

1. Miten organisaationne edistää yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta, tukee dekolonisaatioprosesseja eli esimerkiksi ottaa huomioon erilaisten väestöryhmien osallisuuden organisaatiorakenteessa ja strategisessa suunnittelussa, ja miten se pyrkii purkamaan kolonisoivia ja seksistisiä diskursseja?

2. Taloudellinen epätasa-arvo on yksi kansainvälisen taidemaailman homogeenistumisen keskeisimmistä aiheuttajista. Yhä harvemmalla on varaa olla taitelija. Miten instituutionne pyrkii vähentämään taloudellista epätasa-arvoa ja turvaamaan hyvinvointivaltion perusrakenteet?

3. Miten instituutionne puolustaa taiteen ilmaisunvapautta ja toimii syrjivää- ja vihapuhetta vastaan?

4. Minkälaisia muita kuin laskennallisia (taidemarkkinoiden määrittelemä taloudellinen aro, kävijämäärät ym) arvon määrittelyn tapoja organisaatiossanne käytetään taiteen ja ohjelmiston merkittävyyden arvioinnissa?

5. Miten oikeudenmukaiset palkka- ja työvoimakäytännöt toteutuvat organisaationne toiminnassa?

 

 

Espoon Tapiolassa sijaitsevan EMMA – Espoon modernin taiteen museon kokoelma- ja näyttelytoiminta profiloituu kotimaiseen ja kansainväliseen modernismiin, nykytaiteeseen sekä designiin. Arkkitehtonisesti vaikuttavassa professori Aarno Ruusuvuoren suunnittelemassa WeeGee-talossa sijaitsevat EMMAn näyttelytilat ovat pinta-alaltaan Suomen suurimmat. Puhdaslinjainen moderni arkkitehtuuri tukee EMMAn, Saastamoisen säätiön ja Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön kokoelmien sekä vaihtuvien näyttelyiden kokemuksellista esittämistä.