Outside the box: marginaalit | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

Outside the box: marginaalit

Joseph Beuysin ajattelussa marginaalit tarkoittavat paitsi jakautuneen maailman maantieteellisiä laitoja, reunoja, myös rodun, sukupuolen, sosiaalisen luokan, uskonnon, politiikan sekä historian jakamia ja muovaamia kulttuurisia paikkoja.
Polentransportin lahjoittamisen aikoihin 1980-luvun alussa maailma oli vielä selkeästi jakautunut itään ja länteen; sosialistiseen ja kapitalistiseen maailmaan. Berliinin muuri oli edelleen olemassa. Beuysin ajattelussa Keski-Euroopan tuli ottaa itää ja länttä yhdistävä ja pohjoista ja etelää silloittava rooli. Beuysin tuotannon Euraasia-aiheiset teokset kertovat hänen halustaan häivyttää Euroopan ja Aasian välisiä rajoja taiteen keinoin. Beuys yhdisti idän ihmisen intuitiivisuutta ja lännen ihmisen rationaalisuutta muun muassa teoksessaan Transsibirische Bahn (1961).

Beuysin tarkoitus oli laukaista maailman kaksinapaiset jännitteet ja erot elävällä yhteistyöllä, solidaarisuudella,
veljeydellä, vapaudella, taiteella ja luovuudella. Ihmisten tuli yhdistää henkiset voimavaransa. Uusien keskusten tuli syntyä sinne, missä ihmisillä oli vapaus tehdä luovasti omaa työtään ihmistenväliseksi hyväksi. Aiheina sota, fasismi, kansallisuus ja trauma saivat hänet kiinnostumaan siitä, kuinka tuhoava käytösmalli voidaan taiteen kautta muuttaa rakentavaksi. Luovuus ei Beuysin mukaan kuitenkaan kuulunut ainoastaan ihmisille, vaan myös kasvi saattoi ilmentää ajatuksen, tunteen ja tahdon omalla energiakentällään.

Uusien keskusten lisäksi Beuys piti periferioita tärkeinä. Maantieteellisistä periferioista häntä kiehtoivat erityisesti saarivaltiot, kuten Irlanti. James Joycen Odysseian kotimaassa häneen vetosi irlantilainen tapa hoitaa asiat ’orgaanisesti’ kaaos kerrallaan – vastakohtana saksalaiselle järjestelmällisyydelle. Beuysin lanseeraama vapaa yliopisto ”FIU” oli alun perin suunnitteilla perustaa Dubliniin.

Geopoliittisten kysymysten ohella kaikki marginaalinen kiehtoi Beuysia monella eri tasolla. 1950-luvulla kokemansa masennuksen aikoihin hän ryhtyi käyttämään ”köyhiä”, tuolloin taiteessa vielä marginaalisina pidettyjä, materiaaleja, kuten eläimen rasvaa ja arkista huopaa. Samalla primitiivisten kulttuurien rituaaleista poimitut alkuvoimaiset merkit ja symbolit veivät Beuysia kohti tähtitaiteilijuutta. Joskin maailman taiteen painopisteen ollessa toisen maailmansodan jälkeen Amerikan mantereella, saksalainen taidemaailman toisinajattelija Beuys näyttäytyi hyvin pitkään marginaalisena taitelijana, jonka laajempi hyväksyntä amerikkalaisessa taide-elämässä kesti verrattain pitkään.

Lue lisää teemoista: politiikka, talous, ekologia.
Lue näyttelystä: Outside the Box

Kuva: Nimetön, 1978, kokoelmasta Muzeum Sztuki w Łodźi, Puola.