Outside the Box teemat: POLITIIKKA | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

Outside the Box teemat: POLITIIKKA

Joseph Beuys oli mukana perustamassa lukuisia poliittisesti aktiivisia yhdistyksiä, jotka keskittyivät ekologisiin kysymyksiin, kuten ydinvoiman vastustamiseen, kierrättämiseen tai pohjavesien saastumisen estämiseen. Vaikutteita poliittiseen – jos kohta myös ekologiseen ja taloudelliseen – ajatteluunsa Beuys sai eritoten Rudolf Steinerilta (1861–1925).

Beuysin poliittisesti aktiivinen vaihe sijoittui 1970-luvun alkuun, jolloin hän oli tullut erotetuksi Düsseldorfin taideakatemian opettajan virasta. Vuonna 1972 Kasselin documenta 5:n yhteydessä Beuys keskusteli kävijöiden kanssa demokratiasta sadan päivän ajan. Tapahtuma huipentui viimeisenä päivänä järjestettyyn Boxing Match for Direct Democracy -performanssiin. Vuonna 1973 Beuys perusti Organisation for Direct Democracy through Referendum -liikkeen. The Free International University (FIU) syntyi vuonna 1974. Beuys manifestoi vapaan yhteiskunnan ja suoran demokratian puolesta. Hänen mukaansa
vapaa koulutus ja sivistys kuuluivat kaikille ja FIU toimi yhteiskunnallisen muutoksen välineenä.

”Väkivallaton muutos on ainoa oikea keino.”

Beuys oli jo vuonna 1967 perustanut Saksan opiskelijoiden puolueen.Vuonna 1978 Beuys oli yksi Saksan vihreän puolueen perustajäsenistä ja sen aktiivinen puolestapuhuja. Hän asettui ehdoille vaaleissa 1980, mutta ei tullut valituksi. Vihreät pääsivät parlamenttiin 1983 ja Beuys siirrettiin puolueesta syrjään liian radikaalina.

Myös vuoden 1981 Polentransport-taideteon taustalla olivat taiteelliset ja poliittiset motiivit, tuen osoitus Puolan ihmisoikeusliikkeelle ja Solidarnosc-ammattiyhdistysliikkeelle. Se oli myös Beuysin henkilökohtainen yritys murtaa kulttuurillista kohtaamista vaikeuttavat maantieteelliset ja metaforiset rajat idän ja lännen välillä, ns. vaihtoehtoinen kolmas tie, jossa taide ja luovuus korvaavat poliittisen retoriikan.

Beuysin poliittinen tavoite oli yhteiskunnan totaalinen uudistaminen. Hänen toimintansa ei kuitenkaan koskaan ollut luonteeltaan hajottavaa ja repivää; tilalle hänen mukaansa olisi tarjottava aina parempi, demokraattisin keinoin yhteisesti valittu vaihtoehto.

”Syntymän ja kuoleman välisenä aikana kaikilla ihmisillä on kollektiivinen tehtävä maapallolla.”

Beuys ei ollut enää todistamassa Berliinin muurin murtumista 1989. Beuys on toivonut, että hänen kuolemansa jälkeen ihmiset toteaisivat hänen ymmärtäneen historiallisen tilanteen ja muuttaneen tapahtumien kulkua – toivottavasti oikeaan suuntaan.

Jatka teemaan: ekologia, talous, marginaalit
Lue lisää näyttelystä Outside the Box

Kuva: Europawahl (Eurooppa-vaali), 1978, kokoelmasta Muzeum Sztuki w Łodźi, Puola