OUTSIDE THE BOX TEEMAT: TALOUS | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

OUTSIDE THE BOX TEEMAT: TALOUS

”Emme tarvitse kaikkea sitä, mitä meidän oletetaan ostavan hyödyttääksemme voittoa tavoittelevaa kapitalismia.”

Joseph Beuysin mukaan taide on valuuttaa, joka voi muuttaa yhteiskuntaa. Hänen Kunst=Kapital / Taide=Pääoma -liitutauluteoksensa (1980) ilmentää ajatusta, jossa taide on ainut todellinen kansantuote. Se on henkistä pääomaa, ei aineellista arvoa kasvattava investointi. Yksittäisen ihmisen henkistä ja sosiaalista pääomaa ei voi korvata millään muulla, ja koulutus on tie sen lisäämiseen – unohtamatta vapaasti virtaavaa luovuutta meissä.

Beuysin mukaan tärkeintä oli järjestää uudelleen taloudelliseen omaisuuteen ja omistajuuteen pohjautuvat talouden toimintamallit. Läntisestä yksityiskapitalismista ja itäisestä valtiokapitalismista piti irrottautua. Beuys kannatti jo tuolloin yhteistä valuuttaa, ja häntä voidaan pitää edelläkävijänä puhuessaan Euroopan unionin puolesta. Beuysin ajattelussa talouselämä ei saanut rajoittua kansallisvaltioiden rajoihin, vaan suuntautua kaikkien tarpeiden huomioimiseen ja sitoutua vapauden, veljeyden ja tasa-arvon ihanteeseen.

Beuys teki kaikkensa viedäkseen eteenpäin ajatusta orgaanista, elävästä, talousjärjestyksestä: käytännöllisestä rahan käsitteen muutoksesta, jonka säädökset pohjautuivat jokaisen oikeuteen tehdä työtä. Hänen mukaansa raha itsessään symbolisesti liittyi koko elävään biosfääriin ja sen piti voida vapaasti kiertää yhteiskunnan kaikkien tasojen läpi. Tähän liittyviä selityksiä ja teoretisointia hän käsitteli monissa teoksissaan. Näyttelyssä esillä oleva Bruno-Corà-Teé on esimerkki Beuysin ironisesta tavasta kommentoida kapitalistista kulutusyhteiskuntaa. Teellä täytetty Coca Cola -pullo on beuysilaisittain luovasti kierrätetty arjen kulutustuotteesta länsimaista elämäntapaa symboloivaksi, taiteilijan leimaamaksi ja signeeraamaksi readymade-taideteokseksi.

Jatkuvaa talouden kasvua Beuys ei pitänyt talouden ja ekologian kannalta mahdollisena. Kasvu lisää vauraan pienen kansanosan vaurautta yhteisen hyvän kustannuksella. Vain taiteesta voidaan muotoilla uusi talouden käsite, jossa ihmisen tarpeet eivät perustu luonnonvarojen tuhlaamiseen ja kuluttamiseen. Jatkuvan kasvun ajatuksesta ei taloudessa ole kuitenkaan vielä päästy, vaan Beuysin pyrkimykset taloudellisesta tasa-arvosta antavat vielä odottaa.

”Meillä on velvollisuus näyttää mitä olemme
tuottaneet luovuudellamme.”

Jatka teemaan: marginaalit, politiikka, ekologia.
Lue lisää näyttelystä: Outside the box.

Kuva: Kunst=Kapital (Taide=Pääoma), 1974, kokoelmasta Muzeum Sztuki w Łodźi, Puola