Mitä konservointi on? | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

Mitä konservointi on?

Pekka Jylhän "Vavisten ja kunnioittaen" tutkimuspöydällä. Kuva Katja Oijusluoma / EMMA
Kankaan pingotusta
Cami-lining: kankaan pingotusta
Halkeamia maalauksen pinnassa
Konservaattorin materiaaleja
Pölyn poistoa maalauskankaan taustapuolelta
Museoon eksynyttä hyönteistä tunnistetaan.
Konservaattorin materiaaleja
Pekka Jylhä "Vavisten ja kunnioittaen"
Konservointi on toimintaa, joka pyrkii säilyttämään aineellista kulttuuriperintöämme tuleville sukupolville niin, että taideteokset tai esineet säilyvät mahdollisimman lähellä alkuperäistä tilaansa. Konservaattorin tehtävä on suojata taideteoksia erilaisilta vahingoittavilta tekijöiltä sekä pysäyttää ja hidastaa teosten vaurioitumista. Taideteosten materiaalien ja tekniikoiden tuntemus on konservaattorin työssä tärkeää. Konservaattori toimii kansainvälisten, ammattieettisten ohjeiden mukaan.
 
Ensimmäiseksi, ennen muita konservointitoimenpiteitä, taideteos aina tutkitaan ja dokumentoidaan. Teoksen nykytila, materiaalit ja rakenne, materiaalien muutokset ja mahdolliset vauriot selvitetään. Konservaattori käyttää apuna usein tieteellisiä ja teknisiä apuvälineitä ja menetelmiä. Kirjallisen ja kuvallisen dokumentoinnin avulla teoksen ikääntymistä ja mahdollista vaurioitumista voidaan seurata ja siihen voidaan ajoissa puuttua.
 
Ennalta ehkäisevällä konservoinnilla pyritään parantamaan teoksen käsittely- ja säilytys- sekä näyttelyolosuhteita. Esimerkiksi valo, vääränlainen ilmankosteus tai lämpötila voi vaurioitaa teoksia. Siksi olosuhteet pyritään saamaan kullekin materiaalille mahdollisimman hyviksi.
 
Korjaavat konservointitoimenpiteet kohdistuvat teoksen rakenteeseen ja sillä tavoin edesauttavat teoksen säilymistä. Konservointi voi sisältää myös restaurointia, jonka avulla pyritään palauttamaan teoksen joka tunnettu tai oletettu alkuperäinen tila lisäämällä uutta materaalia tuhoutuneen tilalle. Konservaattori pyrkii käyttämään materiaaleja, jotka on myöhemmin mahdollista poistaa alkuperäisiä materiaaleja vahingoittamatta. Kaikki teokselle tehdyt toimenpiteet dokumentoidaan.
 
EMMAssa työskentelee kolme vakituista taidekonservaattoria ja tarpeen mukaan projektikohtaisia konservaattoreita. Heidän työhönsä kuuluu teosten konservointi sekä EMMAn eri kokoelmissa että vaihtuvissa näyttelyissä.