Konservointia EMMAn näyttelyissä | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

Konservointia EMMAn näyttelyissä

Nordic Design Today 2012. Kuva Ari Karttunen / EMMA.
Kuntoraportti; Plensa
Nordic Design Today 2012
Kuntoraportti; BMW Art Cars
Konservaattori Suvi Kervinen tarkastaa Jaume Plensa "Unelmien ympäröimänä" -näyttelyn, 2012 - 2013, teoksia.
Malevitsh-näyttelyn tarkastus 2006
Konservaattori Saara Sassi kuivaa Jaume Plensan "Päivä.Yö."- veistoksen pintaa.

EMMAssa järjestetään vuosittain useita vaihtuvia näyttelyitä, joihin lainataan teoksia mm. taiteilijoilta ja muista museoista. Teosten säilymisen kannalta näyttelytoiminnassa on monia riskejä, mutta tietenkin teokset halutaan yleisön nähtäville - siispä suunnitellaan hyvin, määritellään rajoja ja minimoidaan teoksiin kohdistuvia riskejä.

Näyttelykonservointi on suurelta osin ennalta ehkäisevää konservointia. Konservaattori osallistuu näyttelyiden suunnitteluun, jotta teosturvallisuus ja materiaalien erityisvaatimukset tulevat huomioiduiksi koko prosessissa - pakkaamisessa, kuljetuksessa, ripustuksessa, näyttelyn aikana ja palautuksissa. Teoksia käsitellään oikein, valon määrää rajoitetaan ja kosteus- ja lämpötilaolosuhteet pidetään mahdollisimman tasaisina. Teoksia suojataan vitriineillä ja kehyksillä tai ohjaamalla yleisön liikkumista näyttelytilassa.

Jokaisen näyttelyteoksen kunto dokumentoidaan ennen näyttelyä ja näyttelyn jälkeen. Dokumentointiin kirjataan tiedot siitä, missä kunnossa teos saapui näyttelyyn ja pysyikö kunto ennallaan näyttelyn ajan. Aktiivinen konservointi liittyy enemmän museon omiin kokoelmiin, mutta joskus näyttelyteoksetkin vaativat korjaavia konservointitoimenpiteitä.  Näin varmistetaan, että teos on turvallisesti esillä.

Kuten kaikessa konservoinnissa, on näyttelykonservaattorillekin eduksi tuntea mahdollisimman monia materiaaleja, tekniikoita ja niiden ominaisuuksia. Jos näyttelyteosten materiaaliryhmä ei ole EMMAn konservaattoreiden erikoisalaa, kutsutaan apuun esim. tekstiili- tai esinekonservaattori ostopalveluna.

Näyttelykonservoinnissa työskennellään tiiviissä yhteistyössä mm. näyttelytiimin ja museomestareiden kanssa. Työ on myös hyvin kansainvälistä; teosten mukana museoon tulee usein ulkomaisia taiteilijoita, kuriireja ja kuraattoreita. Välillä myös EMMAn konservaattori matkustaa teoskuljetuksen kuriirina varmistaen teosten turvallisuuden.