Taiteilijatapaamiset | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

Taiteilijatapaamiset

 
Näyttelyprojektin alkaessa yhtenä tavoitteenani oli, että yleisö saisi tietoa kokoelmanäyttelyn taideteoksista eri näkökulmista. Usein museokävijöitä kiinnostavat taiteilijan omat ajatukset taideteoksesta. Jotta tämä näkökulma tulisi esille, projektiryhmässämme on pohdittu erilaisia tapoja niiden esilletuomiseksi. Yhdeksi reitiksi tähän on valittu taiteilijatapaamiset, joissa taiteilijat kertovat itse taiteen tekemisestä ja taideteoksistaan.

Taiteilijatapaamisten valmistelu painottuu paljolti tietokoneen ääressä työskentelyyn. Kun päätökset kontaktoitavista taiteilijoista on tehty projektityöryhmässä, kartoitan taiteilijan yhteystiedot, otan yhteyttä heihin, kysyn heidän kiinnostustaan puheenvuoron pitämiseen ja jatkan keskustelua sisällöstä ja muista seikoista. Paras hetki oman työn kannalta on se, kun museokävijät kuuntelevat ja keskustelevat taiteilijan kanssa museossa. Silloin tuntuu, että oma tavoite on saavutettu.

Tänä keväänä voit tavata EMMAssa
 
La 21.3. klo 14–15 Leena Nio

La 18.4. klo 14–15 Ville Andersson

Pe 21.5. Koululaistapahtumassa mukana Hannaleena Heiska


Jatkamme taiteilijatapaamisia syksyllä.
Kenet Kosketuksen taiteilijoista sinä haluaisit tavata?
 

Emilia Laine
Museolehtori