OUTSIDE THE BOX TEEMAT: EKOLOGIA | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

OUTSIDE THE BOX TEEMAT: EKOLOGIA

Saksan vihreän liikkeen perustajajäsen Joseph Beuys näyttäytyy nykynäkökulmasta ekologisuuden edelläkävijänä. Hänen teoksissaan käyttämät, taiteessa tuolloin epätavalliset materiaalit, kuten huopa, eläinrasva ja vaha, olivat aikansa ekomateriaaleja. Beuysille näillä materiaaleilla oli kuitenkin paljon symbolisempi merkitys: ne edustivat elämää ylläpitäviä voimia ja liittyivät hänen alas ampumiseensa Krimillä 1944. Beuysin kertoman pohjalta myöhemmin syntyneen myytin mukaan tataarit löysivät hänet lentokoneturman jäljiltä pahoin palaneena ja pelastivat hänen henkensä luonnonmukaisin hoitokeinoin, jolloin luonnonmateriaalit hänen taiteessaan symboloivat eheytymistä, uusiutumista, suojaa ja hoivaa.

Monet Beuysin performansseista käsittelivät urbaania ekologiaa. Kuuluisa performanssi I Like America and America Likes Me (1974, René Block Gallery, New York) oli kolmen päivän mittainen tapahtuma, jossa galleriaan tuotu kojootti edusti ”luonnon dynaamista väliintuloa” ja Beuys ”kulttuuria”. Beuysin mukaan näiden kompleksisen suhteen ymmärtäminen on ensimmäinen askel kohti ekologisesti kestävää kehitystä.

Beuysin tunnetuin ympäristöaiheinen teos on epäilemättä Kasselin documentan yhteydessä toteutettu 7,000 Oaks (7 000 tammea). Projekti aloitettiin 1982 ja se saatettiin päätökseen Beuysin kuoleman jälkeen. Teos muodostuu nimensä mukaisesti 7 000 tammentaimesta ja niiden kasvua havainnollistavista kaksi metriä korkeista basalttipylväistä. Samalla kyseessä oli performanssi – tai kuten Beuys itse asian ilmaisi – taide tekona. Projektin tarkoitus oli konkreettisesti muuttaa kaupunkiympäristöä parempaan suuntaan.

”Pienet tammentaimet kasvavat ja elämä jatkuu.”

Beuys uskoi puiden ja eläinten ymmärtävän ”kärsimystä”. Beuys näki itsensä puutarhurina, joka istuttaa puita; ei siksi, että ne ovat kauniita vaan siksi, että ihmisten sielut pelastuvat puiden kautta. Beuys myös halusi edistyksellisesti puille ja eläimille lailliset oikeudet.

1974 Beuys toteutti Afrikan rannikolla Keniassa sarjan hiekkapiirustuksia. Beuys lisäsi signeerauksensa näihin tilapäisiin, eläimiä ja alkemistisia symboleja esittäviin piirustuksiin. Ne tallennettiin valokuvaamalla ja julkaistiin myöhemmin grafiikansalkkuna. Ne ilmentävät hienosti Beuysin henkistä ja esteettistä suhdetta luontoon.

Beuysin ekologisesti värittyneen taiteen juuret ovat paitsi hänen poliittisessa aktiivisuudessaan, myös 1960-luvun Fluxus-liikkeessä. Fluxus määritteli itsensä ”pikemminkin asenteeksi kuin liikkeeksi”. Se oli avoin kaikille, vastakohtana akateemisille taidepiireille. Beuysin ohella Fluxus -liikkeen piirissä vaikuttivat mm. John Cage, Yoko Ono ja Nam June Paik. Fluxus esitteli yleisölle niin happeningeja, antimateriaalista käsitetaidetta kuin suuren mittakaavan maataidetta.

Jatka teemaan: talous, marginaalit, politiikka.
Lue lisää näyttelystä Outside the Box.

Kuva: Sandzeichnungen III (Sand Drawing III), yksityiskohta, 1978. Alkuperäinen kuva: Charles Wilp