EMMAn kevään 2018 näyttelyissä sukelletaan pinnanalaiseen todellisuuteen | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

EMMAn kevään 2018 näyttelyissä sukelletaan pinnanalaiseen todellisuuteen

22.09.2017


Espoon modernin taiteen museon EMMAn kevään 2018 näyttelyohjelmisto avaa näkökulmia todellisuuden olemukseen sekä pinnanalaisiin, alitajuisiin prosesseihin. Kauden päänäyttely, laaja katsaus Meret Oppenheimin surrealismiin täydentyy tanskalaisen John Kørnerin kokonaisvaltaisella installaatiolla sekä No Ordinary Moments –ryhmänäyttelyllä, joka on koottu EMMAn omasta kokoelmasta. Katsojia kutsutaan pohtimaan todellisuuden eri kerrostumia ja avaamaan oma mielikuvituksensa.

Meret Oppenheim: Mielen peilit. 14.2.-12.8.2018

Mielen peilit on laaja katsaus surrealismia uudistaneen Meret Oppenheimin tuotantoon. Näyttely jatkaa EMMAn kansainvälisiä modernisteja esittelevää näyttelysarjaa. Meret Oppenheim (1913–1985) oli yksi merkittävimmistä ja omaperäisimmistä surrealisteista. Hänen elämästään ja taiteestaan välittyvä älyllinen leikkisyys, kokeellisuus sekä feminismi ovat edelleen ajankohtaisia. Oppenheim naamioi käyttöesineitä, vaatteita, asusteita ja huonekaluja synnyttäen niille yllätyksellisen uuden elämän. Identiteetin ja seksuaalisuuden pohdinta nousi yhdeksi taiteilijan tuotannon keskeisimmäksi teemaksi. Oppenheim ei uskonut perinteisiin sukupuolirooleihin, vaan ajatteli mielen olevan androgyyni. Näyttelyssä on mukana teoksia myös Oppenheimin aikalaistaiteilijoilta Ranskan ja Sveitsin surrealistipiireistä (esim. Man Ray ja Daniel Spoerri) sekä valokuvia ja muotokuvia Oppenheimista itsestään. Kokonaisuus on koostettu eurooppalaisista yksityisistä ja julkisista kokoelmista. Tuotannollisena yhteistyökumppanina on toiminut ARTOMA GmbH.

John Kørner: Lampedusa – Tripoli. 14.2.-29.7.2018

EMMA on kutsunut nykymaalaustaiteen uudistajan, tanskalaisen John Kørnerin EMMAn Areena-tilaan. Kørner toteuttaa Areenaan paikkasidonnaisen installaation, joka muuntaa galleriatilan osallistavaksi kokonaistaideteokseksi. Kørnerin taide ammentaa niin oman aikamme polttavista kysymyksistä, siirtolaisuudesta ja epätasa-arvosta kuin henkilökohtaisemmista identiteettiin, ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Kørnerin lähestymistapa on kuitenkin aina runollinen, avoin ja katsojan mielikuvitusta ruokkiva.

No Ordinary Moments 11.4.2018-6.1.2019

Meret Oppenheimin näyttelyn rinnalle nousee huhtikuussa EMMAn omasta kokoelmasta ja uushankinnoista koottu laaja näyttely No Ordinary Moments. Näyttely nostaa esiin arjen pieniä ihmeitä sekä surrealistisia sävyjä nykytaiteessa ja rakentaa siltaa Oppenheimin maailmasta nykyhetkeen. Teosten sadunomainen ja outo todellisuus irrottautuu arkikokemuksesta heijastellen alitajuntaa ja tiedostamatonta. Esille tulee installaatioita, mediateoksia, maalauksia, veistoksia ja valokuvia suomalaisilta ja kansainvälisiltä nykytaiteilijoilta elämyksellisenä kokonaisuutena. Näyttelyn taiteilijoita ovat mm. Oscar Furbacken, Jeppe Hein, Juhana Moisander, Miikka Vaskola, Anna Estarriola, Ernst Billgren, Malin Ahlsved ja Nabb + Teeri. Monia hankintoja on tehty varta vasten tähän näyttelykokonaisuuteen. EMMA-kokoelman teoksia on pysyvästi esillä myös kaupungin tiloissa eri puolilla Espoota.

Kevään 2018 aikana EMMAssa jatkuvat Saastamoisen Säätiön kokoelmaa esittelevä Kosketus-näyttely sekä Tapio Wirkkala Rut Bryk säätiön kokoelman katseluvarasto ja sen rinnalla Still / Life, Harri Koskisen kuratoima Tapio Wirkkalan retrospektiivi.

Kerran kuukaudessa toistuva keskustelusarja EMMA Talks nostaa näyttelyihin liittyviä teemoja ajankohtaisten puhujien kautta.


Lisätietoa Meret Oppenheimin näyttelystä:

Pilvi Kalhama, museonjohtaja, EMMA
pilvi.kalhama@emma.museum, p. +358 40 533 4070

Lisätietoa John Kørnerin näyttelystä:
Arja Miller, intendentti, EMMA
arja.miller@emma.museum , p. +358 50 336 1980

Lisätietoa No Ordinary Moments -näyttelystä:
Henna Paunu, intendentti, EMMA
henna.paunu@emma.museum, +358 43 824 6354