EMMAn työnhakijarekisteri | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

EMMAn työnhakijarekisteri

Rekisteriseloste 25.5.2018

EMMAn työnhakijarekisteri

Rekisterinpitäjä:
Espoon taidemuseosäätiö sr

Y-tunnus: 1784691-8
Ahertajantie 5, 02100 Espoo, info@emmamuseum.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Mirva Mölsä
, Ahertajantie 5, 02100 Espoo, mirva.molsa@emmamuseum.fi

Rekisterin nimi: EMMAn työnhakijarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietoja kerätään ja säilytetään rekrytointitarkoitukseen. Tietoja säilytetään max. 12 kuukautta.

Rekisterin tietosisältö:
Henkilötiedot (nimi, syntymäaika, yhteystiedot)
Haettava tehtävä

Hakijan työsuhteeseen ja -tehtävään liittyvät toiveet
Koulutus- ja kokemustiedot
Osaamistiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:
Pääosa tiedoista saadaan hakijalta itseltään. Lisäksi rekrytointiprosessin aikana kertyy tietoa prosessin etenemisestä ja soveltuvuudesta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Tietoja ei käsitellä manuaalisesti. Rekisteri on suojattu sertifioiduin turvallisuusmenettelyin ja pääsy tietoihin ja palvelimiin on rajattu henkilökohtaisin työtehtäviin perustuvin oikeuksin.