EMMAn projektit | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

EMMAn projektit

Taide friskaa mieltä
Taide friskaa mieltä
koululaiset Karhusaaressa
Taidepakki
Taidemuseokoulu EMMA
Taidemuseokoulu EMMA tarjoaa Espoon peruskouluille mahdollisuuden tutustua EMMAn - Espoon modernin taiteen museon toimintaan, kokoelmiin ja näyttelytoimintaan.
Ks. lisätietoja ja poimintoja Taidemuseokoulusta tästä.
 
 
EMMAn Taidepakki-opetuskokoelma
Lisätietoa Taidepakki-opetuskokoelmasta »
 

Valtakunnallinen Kolmio-hanke
Kolmio-hankkeessa kuvataiteen, musiikin sekä sosiaali- ja terveysalojen ammattilaiset yhdistivät voimansa hyvinvointipalvelujen tuottamisessa. Tarkoituksena oli löytää ja luoda verkostoja, joiden kautta yhteistyö hyvinvoinnin edistämiseksi taiteen avulla jäisi elämään.
EMMA oli mukana kolmen toimijan pilottiprojektissa, jonka tavoitteena oli tarjota nuorille hetki ja tila, missä tehdä, ajatella ja käyttää osaamistaan. Projektissa EMMA, Tapiolan Sinfonietta, Espoon kaupungin vapaa sivistystyö yhdessä kuvataiteilija Sari Sarva ja säveltäjä Sami Klemolan kanssa tarjosivat Tiistilän koulun kymppiluokalle mahdollisuuden oppia animaation tekemistä. Projektilla oli käytössään EMMAn tarjoamat tilat ja Tapiolan Sinfoniettan muusikoita. Projekti toteutettiin elo-syyskuussa 2013.

Lopputulos on animaatiotaidetta, mutta myös yhdessä tekemistä, tutustumista taideinstituutioihin ja toivottavasti oivalluksen hetkiä.
 


Ikäihmisten projektit
EMMA on toteuttanut useita projekteja ikäihmisille alkaen vuodesta 2007. EMMA toimii myös yhteistyökumppanina Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-kehittämishankkeessa. Yhteistyö tarkoittaa mm. ilmaisia sisäänpääsyjä Ystäväpiiriläisille sekä ideoita ryhmätoiminnan sisällöksi.

Taide friskaa mieltä -projekti 
Taide friskaa mieltä on EMMAn - Espoon modernin taiteen museon yhteistyöhanke, jonka kohderyhmänä ovat ikäihmiset hoitolaitoksissa. Tavoitteena on osallistaa ikäihmisiä taideteosten, tarinoiden, musiikin ja kuvallisen työskentelyn avulla. Projektikäynneillä tuetaan vanhusten muistelutyötä sekä luodaan siltoja havainnoista ja mielikuvista vanhuksen omakohtaisiin elämänkokemuksiin.
Vuonna 2007 Aurorakodin ja Puolarmetsän sairaalan pitkäaikaishoidossa olevien vanhusten kanssa toteutettu projekti jatkui keväällä 2010 Kustaankartanon vanhainkodissa Helsingissä.Yhteistyökumppaneina 2007 toimivat Espoon sosiaali- ja terveystoimi sekä Musiikkiopisto Juvenalia. Vuonna 2010 yhteiskumppanina oli LEIRAS.
Syksyllä 2011 Taide friskaa mieltä toteutettiin Kivelän sairaalassa.
Projektissa hyödynnetään EMMAn Taidepakki-kokoelmaa, johon on koottu opetustarkoitukseen soveltuvia aitoja taideteoksia. EMMAn museo-opetus haluaa tarjota taide-elämyksiä myös niille henkilöille, joiden tavoittamattomissa itse museorakennus on.


Aikaisemmin toteutettuja projekteja
Taidenuuskijat 2008-2010
Ikäihmisten seinämaalaus EMMAssa 2009
Ikäihmiset katutaiteen kimpussa 2009
Matkalla -taideprojekti Länsimetron työmaa-aitaan 2010