Ernst Mether-Borgström: Abstraktens modiga pionjär | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Ernst Mether-Borgström: Abstraktens modiga pionjär

 

Modernismens inträde i den finländska bildkonsten skedde långsamt, och även Ernst Mether-Borgström (1917–1996) tvekade länge om han skulle övergå till ett helt abstrakt bildspråk. Trots sin försiktiga och eftertänksamma natur förhöll han sig öppet nyfiken till nya influenser och följde med intresse den internationella utvecklingen; som svenskspråkig kunde han läsa nordiska tidningar, i bokhandlarna kunde han köpa internationella konstböcker och hans talrika studieresor till bland annat Frankrike, Italien och USA spelade en viktig roll i hans stilistiska utveckling.

 

Det krav på en teoretisk hållning som förknippats med de abstrakta riktningarna gjorde till en början Mether-Borgström misstänksam. Han såg sig inte som en teoretiker utan ville bygga sitt skapande på intuition och känslouttryck. Han var rädd för att alltför stark planmässighet bryter kontakten till intuitionen. Mether-Borgström räknas dock idag självklart som en av den finländska abstrakta konstens pionjärer som gjorde sina första icke-föreställande verk redan på 1940-talet.

 

Ernst Mether-Borgström, Sirkusponi, 1948. Ernst Mether-Borgström stiftelsens samling. Bild: Yehia Eweis / EMMA

Under sex årtionden deltog Mether-Borgström aktivt i utställningar både i Finland och utomlands. Han blev till en början känd uttryckligen som grafiker, trots att han målade under hela sin karriär. Han lämnade aldrig grafiken som kom att spela en viktig roll i många vändpunkter i karriären och hjälpte honom att utveckla sitt uttryck.

Färgens betydelse i Mether-Borgströms produktion växte småningom så att färgerna under de sista decennierna var verkens viktigaste innehåll. I sina verk studerade han dels färgernas inverkan på varandra, dels den intuitiva färgupplevelsen, hänförelsen inför färgerna. Just den tanken har vi genom både utställningsarkitekturen och upphängningen velat lyfta fram och förmedla till publiken.

På EMMAs utställning har verken i regel hängts upp i kronologisk ordning. Utställningen presenterar delområdena och de olika perioderna i Mether-Borgströms långa och mångsidiga produktion, självfallet inom de gränser som utställningslokalen sätter. Därtill visas personligt arkivmaterial, skisser och genomförda verk från Mether-Borgströms tid som reklamgrafiker. Dessutom kan publiken lära känna konstnärens person närmare genom persondokumentären Jag talar till hunden – hunden svarar.

Ser man närmare på verken i början av utställningen inser man att Mether-Borgström lämnade de föreställande motiven långsamt, genom en gradvis abstrahering av motiven. Det teckningsmässiga fick vika undan och ge plats åt geometriska grundelement. Med dem växte målningarnas storlek samtidigt som koloriten blev mångsidigare. På 1960-talet avstod han från det för honom tidigare så viktiga landskapsmåleriet och fokuserade på att utveckla ett abstrakt formspråk. Vid denna tid gjorde han också sina första försök inom skulptur. Sina inkomster säkrade han ända in på 1980-talet med porträttmåleri och delvis också med offentliga konstverk.

Hans stil befästes på 1970–80-talen då han hade uppnått den klarhet i uttryck som han hade eftersträvat och kunde börja använda fräscha, starka färger. Gouacherna han målade på det kära sommarstället Korpholm var betydelsefulla för honom själv. De sammanfattade bättre än någonting annat själva kärnan i hans konst: spontaniteten i färg- och formhanteringen. Vissa av de nu utställda gouacherna har utgjort skisser för en större målning, andra är självständiga konstverk.

På EMMAs utställning går det att finna flera röda trådar som löper genom Ernst Mether-Borgströms mångsidiga produktion. En sådan är det svarta strecket som torde härstamma från hans tidiga karriär som grafiker. Strecket går igen i målningarna från varje decennium, visserligen alltid i lite varierande skepnad.

”Mina målningar ska inte tas som lek med färg och form utan som en stark känsloreaktion, som ett uttryck för vad jag är, känner, upplever” (skrev Ernst Mether-Borgström i sin dagbok 1976)

Utställningens kurator, Hanna Mamia-Walther


Bilder: Ernst Mether-Borgström stiftelsens samling. Bild: Yehia Eweis / EMMA