Meret Oppenheims och John Kørners utställningar öppnar på EMMA | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Meret Oppenheims och John Kørners utställningar öppnar på EMMA

13.02.2018

Meret Oppenheims och John Kørners utställningar öppnar på EMMA
Pressmeddelande. Publicerad: 12.02.2018, 10:00
EMMA - Espoon modernin taiteen museo

På EMMA – Esbo moderna konstmuseum öppnas utställningen Psykets speglar med förunderlig surrealistisk konst av Meret Oppenheim. Samtidigt öppnas också en utställning med dansken John Kørners suggestiva installation Tripoli–Lampedusa.

Meret Oppenheim: Psykets speglar 14.2–12.8.2018

Psykets speglar är en bred exposé över Meret Oppenheims (1913, Berlin–1985, Basel) mångfasetterade konst under mer än fem årtionden. Utställningen omfattar omkring 200 verk: föremålshybrider, målningar, grafik, teckningar, smycken och experimentellt mode samt dikter.

Meret Oppenheim var en radikal förnyare av surrealismen som klart avvek från sina samtida manliga kolleger. Till skillnad från Salvador Dalis och Max Ernsts storstilade konst var Oppenheims surrealism intellektuell och lekfull samtidigt som den också utmanade de traditionella könsrollerna. Överlag ville hon ifrågasätta det moderna samhällets normer och trodde själv att psyket är androgynt.

Oppenheim använde särskilt modet som ett medel för att studera identitetens gränser och skapade med överraskande material- och föremålskombinationer de mest fantasifulla dräkter och smycken. Som surrealist trodde hon på poesins, fantasins, drömmarnas, det undermedvetnas och naturens kraft, och hon ville kombinera konsten och livet. Ett konstverk skulle åstadkomma en förändring hos betraktaren.

EMMAs utställningsarkitektur utgår från kurator Tiina Penttiläs koncept som i sin tur bygger på en för surrealisterna central idé: psyket skildras som ett hus med olika rum. Fyra rum – ett kuriosakabinett, en budoar, ett drömrum och en spegelsal – belyser Oppenheims konst via typiskt surrealistiska element och stämningar.

Förutom Oppenheims produktion visas också ett urval verk i samma anda av hennes konstnärsvänner, såsom Man Ray (1890–1976) och Daniel Spoerri (f. 1930), samt fotografier och porträtt av Oppenheim själv.

Utställningen är sammanställd av verk ur privata och offentliga europeiska samlingar. Den är delvis kuraterad av EMMA och bygger på ett koncept utvecklat av samlaren-galleristen Thomas Levy (LEVY Galerie, Hamburg) som personligen kände Meret Oppenheim. Produktionssamarbetsparter är ARTOMA Art and Cultural Management.

 

John Kørner: Tripoli–Lampedusa 14.2– 29.7.2018

Samtidigt med Oppenheims utställning öppnas en utställning med ett verk av John Kørner (f. 1967, Århus). Kørner har förvandlat EMMAs Areena till en tredimensionell målning som publiken kan stiga in i. Framför betraktaren reser sig en jättelik våg som inom sig döljer två småbåtar. Publiken kan stiga ombord på den ena för att dansa.

Kørners konst hämtar inspiration från vår tids brännande frågor, såsom global ojämlikhet. Han frågar sig vilket slags välfärd vi värdesätter och vill främja i samhället. Infallsvinkeln är politisk men samtidigt poetisk på ett sätt som lämnar betydelser öppna. Till skillnad från många konstverk som under senaste tid behandlat flyktingkrisen avbildas inga flyktingar i Kørners verk. Snarare ser vi oss själva. Konstnären ställer frågan om vårt nordiska välfärdssamhälle är hotat eller om det handlar om vår ovilja att dela med oss av det välstånd som kommit oss till del. Det finns ett danskt talesätt: ”Festen fortsætter”. Visst, men för vem?

Pressbilder: https://kuvat.emma.museum/kuvat/Lehdistokuvat-Press/
Lösenord: emmamuseum

Mer information:
Pilvi Kalhama, museichef, EMMA
pilvi.kalhama@emma.museum

Arja Miller, intendent, EMMA
arja.miller@emma.museum, +358 50 336 1980

Tiina Penttilä, utställningskurator, amanuens, EMMA
tiina.penttila@emma.museum, +358 46 877 2420

 

#emmamuseum #IamMeret #KornerEMMA

 

EMMA – Esbo moderna konstmuseum i Hagalund i Esbo fokuserar i sin samlings- och utställningsverksamhet på inhemsk och internationell modernism, samtidskonst och design. EMMA är beläget i det imponerande WeeGee-huset som är ritat av professor Aarno Ruusuvuori och har de till ytan största utställningslokalerna i Finland. Som visuell miljö bildar den renodlade moderna arkitekturen en effektfull inramning för verk ur EMMAs, Saastamoinenstiftelsens och Tapio Wirkkala Rut Bryk stiftelsens samlingar och även för tillfälliga utställningar.