BERÖRING / SAASTAMOINENSTIFTELSENS SAMLINGSUTSTÄLLNING | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

BERÖRING / SAASTAMOINENSTIFTELSENS SAMLINGSUTSTÄLLNING

19.11.2014 till 01.01.2020
 

Beröring är Saastamoinenstiftelsens samlingsutställning. Utställningens huvudtema är mänsklighet. Utställningen förnyas bland annat genom införskaffande av nya konstverk.

Utställningen behandlar upplevelsen av och interaktionen med konst, med fokus på mötet med konsten, dvs. kommunikationen mellan verket och mottagaren. Vid konstverket möts den verklighet som konstnären har skapat och tittarens egen verklighet. I den här specifika interaktiva situationen föds närvaro och en upplevelse av mänsklighet.

Utställningen granskas bildkonstens sätt att återge identitet, kroppslighet och människans förhållande till historien och minnen. Fokus ligger även på hur det växande bildflödet i vår kultur inverkar på konstnärernas sätt att återge människan, kroppen och identiteten.

Som kuratorer fungerar Pilvi Kalhama, Päivi Karttunen och Henna Paunu.

Intervjuer på finska med konstnärerna i utställningen Beröring hittar du här.