EMMA Talks | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

EMMA Talks

12.01.2017

EMMA Talks är en fortgående föreläsnings- och samtalsserie, vars ämnen anknyter till aktuella utställningar. EMMA Talks lyfter med hjälp av företeelser inom konsten fram samhälleliga teman som berör människors liv. Den berättar om konsten ur nutidsperspektiv utgående från besökarnas egen erfarenhetsgrund. EMMA Talks riktar sig till unga och vuxna konstintresserade som vill utveckla sig själva och ta del i diskussionen.

Programmet hösten 2018: 

OBS! Programmet hålls på finska om inte annat nämns.

Ons 10.10 kl. 17.30–18.30
ALICJA KWADE 

Kurator Marie Nipper intervjuar konstnären Alicja Kwade. Vi får höra om bakgrunden till utställningen på EMMA och om de teman som Kwade behandlar i sin konst. Språk: engelska.

Ons 7.11 kl. 17.30–18.30
FÖRÄNDRING GENOM KONST 

Bildkonstnären Outi Pieski och regissören Pauliina Feodoroff diskuterar frågor kring aktivism och konstens möjligheter att påverka inom den samiska kulturens kontext. Moderator är amanuens Milja Liimatainen.
I samband med diskussionen arrangeras en Moratoriebyrå som ger dekolonialistisk autonomirådgivning. Byrån är öppen för publiken. Performanceföreställningen i anslutning till Outi Pieskis utställning regisseras av aktivisten Petra Laiti från Moratoriebyrån.

Ändringar i programmet möjliga. 

EMMA Talks from EMMA Espoo Museum of Modern Art on Vimeo.

Oheisohjelmiston luokka: