Futuromania – Designing Future Living | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Futuromania – Designing Future Living

06.06.2018 till 17.02.2019

 

Framtidsvisioner har alltid fascinerat arkitekter, miljöplanerare, formgivare och konstnärer. Futuromania – Designing Future Living ger en återblick på finländska arkitekters och designers framtidsutopier från 1950- och 1960-talen. Futuromania hör till Futuro-husets 50-årsjubiléet på Utställningscentret WeeGee.

Utställningen visar hur modernismens inhemska klassiker inom arkitektur och design tänkte sig att människans liv skulle gestalta sig i framtiden. Hur tar de sig då ut idag, dessa halvsekelgamla visioner om en framtid full av fritidsmöjligheter och obegränsade resurser?

I år fyller Matti Suuronens klassiska byggnad Futuro 50 år. Jubileet till ära presenteras byggnaden ur nya perspektiv tillsammans med andra planerade byggnader i Suuronens Casa Finlandia -serie. Också Aarne Ervi utnyttjade plastmaterial i sitt Morgondagens hus (1955).

Framtidens stad 2000 som Tapio Wirkkala gjorde till världsutställningen i Bryssel 1958 visas på utställningen som en 3D-modellering. I Wirkkalas förslag ingick stora skulpturala boendekvarter där stadsborna färdades på en elektrisk monorailbana.

Därtill presenteras Armi Ratias filosofi kring framtidens boendemiljö såsom den utformades i Aarno Ruusuvuoris Marimekko-bys s.k. Marikylä-byggnader. Futuromania fungerar således som ett slags syntes av modernismens visioner om framtidens livsstil och teknologi.

Aamu Songs och Johan Olins (Company) nya installation kompletterar utställningen med nudagens perspektiver.

Läs om Futurohusets 50-årsjubiléets evenemang.

Utställningen genomförs i samarbete med Esbo stadsmuseum, Tapio Wirkkala Rut Bryk Stiftelsen och Utställningscentret WeeGee/ Esbo stads evenemangs- och kulturtjänster. Utställningen stöds av Innovarch.

Framtidens stad 2000 som Tapio Wirkkala gjorde till världsutställningen i Bryssel 1958 visas på utställningen som en 3D-modellering (skiss).

Matti Suuronen, Venturo (Casa Finlandia 45), Esbo stadsmuseum's arkiv.

Framtidens stad 2000 som Tapio Wirkkala gjorde till världsutställningen i Bryssel 1958, skiss. Tapio Wirkkala Rut Bryk Stiftelsens Arkiv.