Futuromania på EMMA presenterar gångna tiders boendeutopier | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Futuromania på EMMA presenterar gångna tiders boendeutopier

05.06.2018

 

EMMAs nya utställning Futuromania – Designing Future Living ger en återblick på finländska arkitekters och designers framtidsutopier från 1950- och 1960-talen. Futuromania hör till Futuro-husets 50-årsjubiléet på Utställningscentret WeeGee.

Utställningen som öppnas till sommaren visar hur modernismens inhemska klassiker inom arkitektur och design tänkte sig att människans liv skulle gestalta sig i framtiden. Hur tar de sig då ut idag, dessa halvsekelgamla visioner om en framtid full av fritidsmöjligheter och obegränsade resurser? Kaija Aarikkas, Aarne Ervis, Vuokko Eskolin-Nurmesniemis, Antti Nurmesniemis, Armi Ratias, Aarno Ruusuvuoris, Matti Suuronens och Tapio Wirkkalas planer för boende och städer kompletteras av en färsk installation av Aamu Song och Johan Olin (Company).

Futuromania – Designing Future Living 6.6.2018–17.2.2019

I år fyller Matti Suuronens klassiska byggnad Futuro 50 år. Jubileet till ära presenteras byggnaden ur nya perspektiv tillsammans med andra planerade plastbyggnader i Suuronens Casa Finlandia -serie. Också Aarne Ervi utnyttjade plastmaterial i sitt Morgondagens hus (1955).

Framtidens stad 2000 som Tapio Wirkkala gjorde till världsutställningen i Bryssel 1958 visas på utställningen som en 3D-modellering. I Wirkkalas förslag ingick stora skulpturala boendekvarter där stadsborna färdades på en elektrisk monorailbana.

Därtill presenteras Armi Ratias filosofi kring framtidens boendemiljö såsom den utformades i Aarno Ruusuvuoris s.k. Marikylä-byggnader. Futuromania fungerar således som ett slags syntes av modernismens visioner om framtidens livsstil och teknologi.

Utställningen genomförs i samarbete med Esbo stadsmuseum, Tapio Wirkkala Rut Bryk Stiftelsen och Utställningscentret WeeGee/ Esbo stads evenemangs- och kulturtjänster. Utställningen stöds av Innovarch. Finlands arkitekturmuseum, Designmuseum och Finlands nationalgalleri har också deltagit med lån från deras arkiv till utställningen.

Pressbilder: https://kuvat.emma.museum/kuvat/Lehdistokuvat-Press/Futuromania/
Lösenord: emmamuseum

Mer information:
Laura Kokkonen, utställningens kurator, amanuens, EMMA
laura.kokkonen@emmamuseum.fi, 043 827 1000

Pilvi Kalhama, museichef, EMMA
pilvi.kalhama@emmamuseum.fi

Intervjuförfrågningar: marknadsförings- och kommunikationschef Saara Suojoki, saara.suojoki@emmamuseum.fi, 040 8412621

#emmamuseum #futuromania

EMMA – Esbo moderna konstmuseum i Utställningscentret WeeGee i Hagalund, Esbo fokuserar i sin samlings- och utställningsverksamhet på inhemsk och internationell modernism, samtidskonst och design. EMMA är beläget i den imponerande byggnaden ritad av professor Aarno Ruusuvuori. Museet har de till ytan största utställningslokalerna i Finland. Den avskalade moderna arkitekturen bildar en effektfull inramning för verk ur EMMAs, Saastamoinenstiftelsens och Tapio Wirkkala Rut Bryk Stiftelsens samlingar samt för tillfälliga utställningar.