Skola | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Skola

EMMAs konstmuseiskola erbjuder upptäcktsfärder och forskningsresor för dem som vill utnyttja konsten för undervisning och inlärning.

Innehållet i konstmuseiskolan varierar periodvis. Stommen utgörs av material som behandlar upplevelsen av museet och konsten. Konstmuseiskolan erbjuder också uppgifter och beskrivningar i enlighet med de varierande utställningarna och om fenomen som är aktuella i barnens och de ungas värld.

Välkomna att bekanta er närmare!

KONSTVERKSTAD för dagis och skolor

I konstverkstad kan man skapa och göra med sina egna händer. I EMMAs verkstad behöver man inga tidigare erfarenheter. Alla verkstäder passar för de som är intresserade av konst.

KULPS! i EMMA

Varför görs konst? Vad behövs konsten till? Huvudteman i EMMAs förnyade KULPS! är engagemang, identitet och berättelse.

Ämnesöverskridande lärande i EMMA

EMMAs utställningar och deras teman stöder skolornas nya läroplan och målen för mångsidig kompetens.

EMMAs personal EMMAs personal berättar

Ett konstmuseum består av varierande kunnande och arbetsinsats av många. EMMA-anställda berättar om sitt arbete.

Prenumerera på Skola