Michael Jackson: On the Wall som öppnas i morgon på National Portrait Gallery i London, är huvudutställningen på EMMA 2019 | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Michael Jackson: On the Wall som öppnas i morgon på National Portrait Gallery i London, är huvudutställningen på EMMA 2019

 

Dags att offentliggöra nyheten: utställningen Michael Jackson: On the Wall, som öppnas i morgon på National Portrait Gallery i London, är huvudutställningen på EMMA 2019!

Utställningen presenterar över 40 förgrundskonstnärer, från Andy Warhol till Isaac Julien och Isa Genzken. I sina verk har de studerat vilken betydelse Michael Jacksons liv och konst haft för vår kultur och vårt tänkande, och samtliga har också själva inspirerats av Michael Jackson.

Utställningen är producerad av National Portrait Gallery i London och kurator är NPG:s chef, Dr. Nicholas Cullinan. Michael Jackson: On the Wall är producerad i samarbete med Michael Jacksons arvingar.

Utställningen öppnas i London sommaren 2018, året då Michael Jackson skulle ha fyllt sextio. Efter London går utställningen vidare till Grand Palais i Paris och Bundeskunsthalle i Bonn och därifrån till EMMA.

Michael Jackson: On the Wall 28.6.-21.10.2018, National Portrait Gallery 

 

An Illuminating Path by David LaChapelle 1998. Courtesy of the artist © David LaChapelle