EMMAS STRATEGI | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

EMMAS STRATEGI

VÅR VERKSAMHETSIDÉ
EMMA är ett museum där konst frambringar starka intryck och rumsliga upplevelser.

EMMA 2030
EMMA är en djärvt nysökande och konstfrämjande träffpunkt i tiden. I sin verksamhet visar EMMA vägen både nationellt och internationellt.

VÄRDERINGAR: VI TROR PÅ
Konstens makt
Mod
Interaktion