Kort om EMMA, EMMAs mission, vision och värden | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Kort om EMMA, EMMAs mission, vision och värden

KORT OM EMMA


EMMA - Esbo moderna konstmuseum upprätthålls av Esbo konstmuseistiftelse. Stiftelsen grundades av Esbo stad i september 2002 då bildkonstförvaltningen jämte personal överfördes till stiftelsen.

EMMA är ett centrum för kunskap och upplevelser. Museets nya utrymmen i WeeGee-huset kommer att erbjuda utställningsverksamhet av hög internationell standard. Museets utställningslokaliteter är störst i landet, ca 5000 m².

Vi presenterar våra samlingar och anordnar utställningar av finländsk och utländsk nutids- och 1900-talskonst. EMMA baserar sig på två konstsamlingar; Esbo konstmuseums samling och Saastamoinenstiftelsens konstsamling.

En betydande del av Saastamoinenstiftelsens samling som omfattar över 2000 verk ställs permanent ut för publiken. Samlingens historiska avdelning omfattar finländsk klassisk modernism från början av 1900-talet, medan en del av de verk som företräder nutidskonsten även presenterar internationell konst. Samlingen är en av de mest betydelsefulla privata samlingarna i vårt land.

Esbo moderna konstmuseums samling (ca 2500 verk) består av konstverk som är placerade inom olika ämbetsverk och institutioner samt utomhus i Esbo. En del av samlingens verk kommer att visas i museets lokaler. Konstsamlingen har utökats från och med 1950-talet. Esbo moderna konstmuseum anskaffar i huvudsak finländsk nutidskonst.

EMMAs museipedagogik erbjuder guidningstjänster, undervisningsmaterial, verksamhet och kompletterande program av olika slag. Dessutom tillhandahålls olika projekt samt föreläsnings- och undervisningspaket för utlåning. De museipedagogiska tjänsterna riktar sig till alla åldersgrupper. Målsättningen är att öka förståelsen för konst och att stödja inlärningen.

Som en väsentlig del av Esbo konstmuseums verksamhet ingår även viktiga grundläggande uppgifter såsom konservering, forskning, arkivering och dokumentation.

 

Mission, vision och värden