Art & Language | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Art & Language

14.10.2009 till 10.01.2010

Art & Language är en klassiker inom konceptkonsten

Art & Language kom till i slutet av 1960-talet vid Coventry universitetet i Storbritannien, då några av de konstnärer som undervisade där sökte efter kritiska alternativ till den rådande modernistiska konst- och konstnärsuppfattningen. Art & Language har haft en central roll när det gäller skapandet av teori och praxis inom konceptkonsten. Den var också med om att starta den brytning som fortfarande pågår, där begreppet konst vidgats bortom det traditionella konstobjektet och konstnärerna tagit till sig nya, mot konstinstitutionen kritiska, arbetsmetoder.

Från och med 1977 har kärnan i Art & Language bestått av konstnärerna Michael Baldwin och Mel Ramsden samt kritiker, konsthistoriker och -teoretiker professor Charles Harrison, som tillsammans förverkligat den unika helhet som ställs ut i EMMA.