Den nya konsten – fart, fara, framåtanda Italiensk futurism 1909-1944 | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Den nya konsten – fart, fara, framåtanda Italiensk futurism 1909-1944

02.03.2012 till 10.06.2012

Futurismen har sitt ursprung i den italienska multikonstnären Filippo Tommaso Marinettis (1876-1944) manifest som publicerades i Le Figaro den 20.2.1909. Futurismen idealiserade den nya urbana världen; maskiner, buller, fart och rörelse. Futuristerna kämpade för det nya mot det gamla; en högljudd, häftig bil var vackrare än en klassisk marmorstaty.

Futurismen, en av de mindre kända ismerna inom konsten, levde och verkade främst i Italien fram till början av 1940-talet. Den förväntades bli ett revolutionärt, internationellt fenomen, som skulle ha inverkan både på konsten och det samhälleliga tänkandet. Dess verkningar kunde skönjas bl.a. i Ryssland, Tyskland och England, men ekot från ideologin nådde inte fram till den finska bildkonsten.

Futurismen, som spreds inom litteratur, musik, bildkonst, film, formgivning och teater, avspeglade de politiska svallningarna, industrialiseringen och de kulturella brytningarna i Europa. I Italien fick den också starka nationalistiska drag. Futuristerna förnekade betydelsen av allt det gamla och strävade efter att skapa en helt ny kultur.

Utställningen i EMMA är en fortsättning på museets serie som presenterar  fenomen inom modernismen. På grund av att maskinernas och fartens tjusning liksom futurismen i sig har en mycket maskulin prägel, är endast 3 av utställningens 52 konstnärer kvinnor. Utställningen omspänner futurismens hela levnadslopp och visar förutom målningar skulpturer, skisser, planritningar för arkitektur, föremål och möbler. Futurismen satte ingen gräns mellan abstrakt  och föreställande konst, det centrala i de starka och färggranna verken var rörelsen. Maskiner, bilar och flygplan var omtyckta motiv, likaså människor och djur i rörelse. 

Konstnär

 • Enrico Allemandi 1910–1984    
 • Cesare Andreoni 1903–1961
 • R.M. Baldessari 1894–1965 
 • Giacomo Balla 1871–1958    
 • Barbara 1915–2002    
 • Vasco Battistoni 1895–1962    
 • Benedetta 1897–1977  
 • Umberto Boccioni 1882–1916    
 • Arturo Bragaglia 1893–1962    
 • Attilio Calzavara 1901–1952    
 • Francesco Cangiullo 1884–1977     
 • Pasqualino Cangiullo1900–1975  
 • Carlo Dalmazzo Carrà 1881–1966   
 • Arturo Ciacelli 1883–1966    
 • Umberto Primo Conti 1900–1988    
 • Tullio Crali  1910–2000    
 • Francesco Cristofanetti 1901–1951   
 • Fortunato Depero 1892–1960    
 • De Pistoris 1898–1975   
 • Di Bosso1905–1982   
 • Nicolay Diulgheroff 1901–1982    
 • Gerardo Dottori 1884–1977    
 • Leonardo Dudreville 1885–1975    
 • Carlo Erba 1884–1917    
 • Julius Evola 1898–1974  
 • Farfa 1881–1964  
 • Fillia  1904–1936   
 • Achille Funi 1890–1972    
 • Gino Galli 1893–1954     
 • Arnaldo Ginna 1890–1982 
 • Virgilio Marchi 1895–1960    
 • Filippo Tommaso Marinetti 1876–1944    
 • Mario Nannini 1895–1918    
 • Emilio Notte 1891–1982    
 • Pippo Oriani 1909–1972    
 • Vinicio Paladini 1902–1971    
 • Ivo Pannaggi 1901–1981    
 • Enrico Prampolini 1894–1956    
 • Pippo Rizzo 1897–1964     
 • Angelo Rognoni 1896–1957    
 • Romolo Romani 1884–1916    
 • Ottone Rosai 1895–1957    
 • Mino Rosso 1904–1963    
 • Luigi Russolo 1885–1947    
 • Gino Severini 1883–1966   
 • Sibò 1907–2000    
 • Mario Sironi 1885–1961    
 • Ardengo Soffici 1879–1964    
 • Tato 1896–1974   
 • Thayaht 1893–1959   
 • Lucio Venna 1897–1974  
 • Rougena Zatkova 1885–1923 


I samarbete med:

 • Futur-ism
 • Galleria Comunale d'Arte Moderna of Roma
 • Estorick Collection of Modern Italian Art of London
 • Unicredit Group Collection

Kuratorer:

 • Giancarlo Carpi
 • Marco Ancora