MILJÖVÄRDEN, FÖRÄNDRING OCH FANTASIVÄRLDAR I NUTIDSKONSTENS LANDSKAP | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

MILJÖVÄRDEN, FÖRÄNDRING OCH FANTASIVÄRLDAR I NUTIDSKONSTENS LANDSKAP

24.04.2013

 

 
Den 25.4 öppnas en ny samlingsutställning i EMMA. Utställningen Händelser i naturen som sammansatts ur Saastamoinenstiftelsens konstsamling inleder en diskussion kring landskapet med verk av 35 konstnärer. Verken är huvudsakligen från 2000-talet.
 
"Det är inte av en händelse som landskapet och naturen starkt stiger fram inom bildkonsten just på 2000-talet. Landskapet innebär känslor och tankar, upplevelsen av landskapet anknyter alltid till betraktarens närvaro och personliga synvinkel", skriver intendenten för EMMAs samlingar, Tarja Talvitie.
 
Nutidskonstens landskap kan utgöra en förlängning på det sätt på vilket naturen och miljön traditionellt har avbildats, men mest karaktäristiskt för dem är att de bjuder på helt annorlunda synvinklar. Naturen kan vara den första länken i en associationskedja som resulterar i en abstrakt bild. Ett konstverk kan lika väl följa en fågels flykt som känslan av regn mot huden.
 
Nutidskonsten kan provoceras av estetiken i ödelagda marker, tröstlösheten i av människan exploaterade kulturbygder, ansiktslösheten i städernas förorter, slum och förfall.
 
För nutidskonstnären innebär landskapet ofta ett förändringstillstånd. Därför ingår tid och rörelse så ofta i nutidskonstens landskap, antingen i form av mekaniska element eller inom videokonsten i form av berättande uttryck. 
 
Vi inbjuder också museibesökarna till att ta del i diskussionen kring landskapets många olika teman. Det är möjligt att följa funderingarna kring vissa utvalda verk på EMMAs nätsidor också via mobila enheter, genom att skanna in QR-koder som finns på utställningen. Utnyttjandet av mobilinternet är ett led i EMMAs strävan att betjäna besökarna på ett nytt sätt och att erbjuda dem ännu rikare museiupplevelser.
 
Vi inbjuder också museibesökarna till att ta del i diskussionen kring landskapets många olika teman. Det är möjligt att följa funderingarna kring vissa utvalda verk på EMMAs nätsidor också via mobila enheter, genom att skanna in QR-koder som finns på utställningen. Utnyttjandet av mobilinternet är ett led i EMMAs strävan att betjäna besökarna på ett nytt sätt och att erbjuda dem ännu rikare museiupplevelser.
 

 

ARRANGEMANG
 
Tilläggsuppgifter om utställningen:
Tarja Talvitie, intendent för samlingarna, EMMA, tarja.talvitie@espoo.fi, tel. 043 824 6354
 
Intervjuarrangemang, kontakter och tilläggsuppgifter:
marknads- och kommunikationschef Tatu Malmström, tatu.malmstrom@espoo.fi, tel. 043 825 0021.