Samlingstjänster | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Samlingstjänster

Mari Sunna: Flash, 2006.
Amanuenssi Liisa Smeds ja museomestarit Risto Ylönen ja Janne Nousiainen ripustuskeikalla
EMMA – Esbo moderna konstmuseum erbjuder expertis inom bildkonst i Esbo och tillhandahåller tjänster i anslutning till samlingarna.
 
Utlåning av konstverk
 
Konstverk från EMMAs samlingar lånas ut till andra utställningsarrangörer vars utställningslokaler uppfyller kriterierna för ett museum och personal består av museiexperter. Beslut om lån till museer i Finland och i utlandet fattas från fall till fall. Hanteringsavgiften är 200 € per konstverk eller i enlighet med avtalet. Andra möjliga kostnader beroende på utlåningen därtill ingår i avgiften. Begäran om lån ska lämnas till EMMA skriftligen minst 9 månader före den tilltänkta lånetiden.
 
Bildtjänst
 
Konstmuseets foto- och bildarkiv betjänar till exempel medier, forskare och andra konstmuseer. För utlämnande av bilder och för publicering tas ut en avgift som fastställs separat för varje tillfälle. Servicepriserna ges ut på begäran. Leveranstiden är två veckor. E-postadress för bildlån: laura.kokkonen@emmamuseum.fi
 
Konstverk i Esbo stads ämbetsverk och anstalter
 
Personalen på EMMA hänger ut, rengör, skyddar, konserverar och flyttar de verk i museets samlingar som har placerats ut i ämbetsverk och anstalter i Esbo. Kontakta vid behov tfn 09 816 575 14 eller fyll i blanketten i nätet eller skicka den antigen per e-post till salla.rimpinen@emmamuseum.fi eller genom intern post till EMMA, PB 6661, 02070 Esbo stad. Ta kontakt med EMMA i god tid innan enheten ska renoveras eller flytta.
 
Anvisningar för hantering av konstverk på förvaringsplatsen.