Samlingsverksamheten på EMMA | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Samlingsverksamheten på EMMA

Beröring / Saastamoinenstiftelsens samlingutställning fr.o.m. 19.11.2014. Bild: Ella Tommila / EMMA
EMMA – Esbo moderna konstmuseum bevarar, studerar och presenterar inhemsk och internationell modern konst och nutidskonst. I sin samlingsverksamhet beaktar museet museibesökarna både i dag och i framtiden. Verksamheten går ut på att man väljer ut framstående konst av i dag och bevarar den för framtiden. Samlingarna utnyttjas i konstmuseets egen utställningsverksamhet och för forskning och publikationer.

 

De viktigaste samlingarna på EMMA är EMMA – Samlingen för Esbo moderna konstmuseum, Saastamoinenstiftelsens konstsamling och Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryks samling. På EMMA finns också L-G Nordströms konstsamling. Osmo Valtonens konstsamling har donerats till EMMA. Dessutom upprätthåller EMMA Museipedagogisk samling Konstpaket som innehåller verk med vilka man inom den pedagogiska verksamheten livar upp konstprojekt, verkstäder och guidningar.

 

Läs mera

Lars-Gunnar Nordströms konstsamling

 
Lars-Gunnar Nordström (f. 1924) har ofta kallats en klassiker inom konkretismen. Lars-Gunnar Nordströms konstsamling omfattar 100 verk – målningar, skulpturer och grafik – som deponerades i EMMA 2011. Nordström anses höra till de tidigaste och mest målmedvetna pionjärerna inom den nonfigurativa konsten i Finland. Depositionssamlingen i EMMA bjuder på en inblick i mästarens produktion i ett brett tidsperspektiv.
 
Lars-Gunnar Nordström: dimensional diskologi, 1954-1956, olja på duk. 
Lars-Gunnar Nordström: Dimensional diskologi, 1954-1956.
 
Osmo Valtonens konstsamling
 
Bildkonstnären Osmo Valtonen (1929–2002) arbetade i ateljéhuset på Nallestigen i Esbo. Hans konstsamling donerades till EMMA 2008. Samlingen innehåller nästan 300 verk, inklusive kinetiska konstverk, sandritare, som torde vara Valtonens bäst kända alster. Dessutom ingår målningar, teckningar, grafik och arkivmaterial i samlingen.
 
 Osmo Valtonen: Astrografi, 1981.   
Osmo Valtonen: Astrografi, 1981.
 
Sammanlagt innehåller EMMAs samlingar över 8 000 verk. Av dem visas över 500 verk för allmänheten i museets egna utställningar eller utlånade till andra konstmuseer, och över 1 000 verk finns i Esbo stads ämbetsverk och anstalter samt i parker och vid gator.