Samlingsverksamheten på EMMA | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Samlingsverksamheten på EMMA

Beröring / Saastamoinenstiftelsens samlingutställning fr.o.m. 19.11.2014. Bild: Ella Tommila / EMMA
EMMA – Esbo moderna konstmuseum bevarar, studerar och presenterar inhemsk och internationell modern konst och nutidskonst. I sin samlingsverksamhet beaktar museet museibesökarna både i dag och i framtiden. Verksamheten går ut på att man väljer ut framstående konst av i dag och bevarar den för framtiden. Samlingarna utnyttjas i konstmuseets egen utställningsverksamhet och för forskning och publikationer.

 

De viktigaste samlingarna på EMMA är samlingen EMMA, Saastamoinenstiftelsens konstsamling och Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryks samling. På EMMA finns också L-G Nordströms konstsamling. Osmo Valtonens konstsamling har donerats till EMMA. Dessutom upprätthåller EMMA Museipedagogisk samling Konstpaket som innehåller verk med vilka man inom den pedagogiska verksamheten livar upp konstprojekt, verkstäder och guidningar.