Möte mellan det finska och en klassiker i begreppskonst på EMMA i höst | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Möte mellan det finska och en klassiker i begreppskonst på EMMA i höst

13.10.2009

Pressmeddelande 13.10.2009

EMMAs utställning Tapio Wirkkala - Skulptör 14.10.2009–10.1.2010 är den första utställningen som helt fokuserar på Tapio Wirkkalas (1915–1985) skulpturkonst. Föreställningen om Tapio Wirkkala baserar sig i hög grad på hans omfattande karriär som formgivare, men han var en otroligt mångsidig konstnär och som skulptör en föregångare inom abstrakt skulpturkonst i Finland. Wirkkala inledde sin karriär som skulptör och kom aldrig att överge skulpturkonsten.

Utställningens huvudvikt ligger vid Wirkkalas unika verk i plywood från 1950- och 1960-talet, vilka har blivit internationella symboler för finländsk modernism. Dessutom visas två ovanligt stora skulpturreliefer. Det ena är den nästan sju meter höga Älvlandskap (1953), det första abstrakta verket i Finland som har placerats i ett offentligt rum. Det andra är den nio meter höga Ultima Thule som skapades för världsutställningen i Montreal 1967 och fick sitt ursprung i en upplevelse i Lemmenjokidalen i Lappland.

Dessutom visas tidiga träskulpturer från 1930-talet, glas- och plexiskulpturer från 1960-talet, fåglar utformade i trä och olika metaller (bl.a. serien Suokurppa), tävlingsskisser till offentliga skulpturer samt teckningar. Utställningen visar också några av Wirkkalas mest kända designprodukter som visar på sambandet mellan produkternas tematiska former och skulpturerna. 

Tapio Wirkkala - Skulptör ingår i EMMAs utställningsserie med den finska modernismens klassiker som redan har presenterat Raimo Utriainen och Ole Kandelin.

Utställningen har genomförts i samarbete med Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryk som också har lånat ut merparten av verken.

I samband med utställningen publiceras en katalog om nästan 200 sidor med flera expertartiklar om Wirkkalas skulpturer samt minnesbilder av konstnären, återgivna av personer som kände Wirkkala.

Art & Language

Vid sidan av Wirkkalautställningen ser vi en unik helhet med målningar, föremålskonst och stora affischer av den klassiska begreppskonstgruppen Art & Language. Verken breder ut sig i alla lokaler i EMMA.

Det handlar om Art & Languages första nordiska utställning. Utställningen är ”ett slags retrospektiv”, en helhet där ett tema är förhållandet mellan den retrospektiva utställningen och den fortlöpande konstnärliga verksamheten. Alla utställda verk är nya och genomförda för utställningen på EMMA.

Art & Language uppstod i slutet av 1960-talet i Coventrys universitet i Storbritannien då en grupp konstnärer som undervisade vid universitetet sökte alternativ till den då rådande modernistiska synen på konst och konstnärer. Sammantaget har ca 50 brittiska och amerikanska konstnärer medverkat i Art & Languages verksamhet.

Kärnan i gruppen är sedan 1977 konstnärerna Michael Baldwin och Mel Ramsden, som också genomför helheten på EMMA.

Utställningens kurator är kritikern Timo Valjakka. Utställningen sammanhänger med boken Sivuääniä: kirjoituksia käsitetaiteesta, som innehåller centrala essäer av Art & Language och annat material som belyser gruppens tankevärld. Boken har redigerats av FD Teemu Hupli.

Art & Language föreläser om sin konst i Bildkonstakademin (Ekogatan 4, Helsingfors) onsdagen den 14 oktober kl. 16.

Former för de små

Former för de små är en utställning för barn i verkstaden Ilme. Utställningen visar exempel på formgivning under gångna årtusenden ur EMMAs samling Konstpaketet. Design av idag ser vi i installationen Kakaroiden kuosi och i de därtill hörande klännings- och väggfärgningsverkstäderna. Besökarna kan också prova design för barn och vuxna. I samarbete med AERO och Merja Lamberg, Suunnittelutoimisto Tango.

Pressbilder: www.emma.museum/press

Upplysningar:

museidirektör Markku Valkonen, tfn 09-8165 7519
intendent Päivi Talasmaa, tfn 0505114206
forskare Hannele Savelainen (Wirkkala), tfn 09-8165 7546
kurator Timo Valjakka (Art & Language), tfn 0405484450
ansvarig museilektor Nana Salin (Konstpaketet), tfn 09-8165 7538