Bokningsvillkor i EMMA | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Bokningsvillkor i EMMA

BOKNINGSVILLKOR


Villkor gällande bokning av guidning och verkstäder i EMMA - Esbo moderna konstmuseum:

Dessa bokningsvillkor tillämpas mellan kunden och EMMA - Esbo moderna konstmuseum vid reservering av guidning och konstverkstäder. De träder i kraft i och med att bokningen görs. Vänligen observera att dessa villkor inte berör restaurangen eller husets övriga aktörer och deras tjänster.

Bokningen bör göras senast tre vardagar före tidpunkten för tjänsten. Tjänster som innefattar servering bör bokas senast en vecka före tidpunkten för tillställningen.

Tjänsten kan avbeställas utan ersättning en vecka före den reserverade tiden.

Priset för den reserverade guidningen/konstverkstaden debiteras i sin helhet ifall tjänsten inte avbeställts inom utsatt tid. För en kostnadsfri guidning som inte avbeställts debiterar vi 30 euro. För tjänster som prissätts per person debiteras enligt det deltagarantal som kunden senast uppgivit.

En avbeställning bör göras antingen skriftligt eller genom att ringa EMMAs kundtjänst under dess öppethållningstid. Avbeställningen är gällande i och med att informationen har nått EMMA. Ifall meddelandet når EMMA efter kundtjänstens öppethållningstid anses avbeställningen ha kommit fram under följande vardag.

Guiden inväntar gruppen högst 15 minuter efter den bokade tiden. Vänligen observera att detta förkortar helhetstiden för tjänsten.

EMMAs kundtjänst: Må-fre kl. 10-14 tel. 043 827 0941 info@emma.museum

EMMA - Esbo moderna konstmuseum Utställningscentret WeeGee, Flitarvägen 5, Hagalund PL 6661, 02070 ESBO STAD