Julkinen taide | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Julkinen taide

Olavi Valavuori, Spektri, 1972, lasimosaiikki, k. 357 cm, l. 287 cm, Leppävaaran uimahalli. Kuva: Ari Karttunen / EMMA
Pekka Kauhanen, Taidepoliisi, 2006, pronssi ja teräs, k. 450 cm. Tapiola: Pohjantien ja Ahertajantien kiertoliittymä. Kuva: Ari Karttunen / EMMA
Leena Luostarinen, Niilin valtiatar, 1996, öljymaalaus kankaalle, k. 250 cm, l. 180 cm, Sellon kirjasto, musiikkiosasto. Kuva: Ari Karttunen / EMMA
Kain Tapper, Vaalea Kolmio, 1989, veistettyä, maalattua koivua, k. 168 cm, l. 189 cm, Espoon kulttuurikeskus. Kuva: Ari Karttunen

EMMA - Espoon modernin taiteen museon kokoelmateoksia tapaa Espoon kaupunkikuvassa. EMMAn kokoelmaa on kerätty 1950-luvulta lähtien, teoksia kokoelmassa on yli 2500. Se on taidemuseon kokoelmista suurin ja vanhin. Alun perin Espoon kaupungin taidekokoelmasta tuli EMMAn kokoelma vuonna 2002, kun kaupungin kuvataidetoiminnasta ja kokoelmien kartutuksesta huolehtimaan perustettiin Espoon Taidemuseosäätiö, joka hallinnoi vuonna 2006 yleisölle ovensa avannutta taidemuseota.

Merkittävä osa EMMAn kokoelman teoksista on jatkuvasti esillä Espoon kaupunkikuvassa, ulkotiloissa julkisina monumentteina tai koulujen, sairaaloiden, päiväkotien, palvelutalojen, uimahallien aulatiloissa ja käytävillä, kaikkien kaupunkilaisten saavutettavissa.

Läs mera

Samlingen för Esbo moderna konstmuseum fick sin början på 1950-talet när Esbo kommun började anskaffa konstgrafik till skolorna inom ramen för det riksomfattande projektet Konst till skolorna. År 1963 blev Esbo en köping och samma år överfördes konstanskaffningarna från folkskolenämnden till hembygdsnämnden och i slutet av årtiondet till konst- och kulturnämnden.
Konstförvärven utvidgades på 1960-talet till att omfatta även målarkonst och skulptur. De första offentliga konstverken placerades ut i Esbo, i form av monumentala utomhusskulpturer och stora väggmålningar och textilier. Esbokonstnärerna var väl representerade i konstprojekten och konstförvärven till samlingarna där den stilistiska tyngdpunkten låg på konstruktivismen som var aktuell på 1960–1970-talen.
 
Ernst Mether-Borgström: Diamant, 1970-talet. 
Ernst Mether-Borgström: Diamant, 1970-talet., målat stål
 
I det allt mer internationella konstklimatet på 1980-talet fick färgsprakande målarkonst stort utrymme. Den moderna skulpturkonsten fick inslag av installations- och miljökonst. Samlingarna utökades tack vare procentanslaget som inräknades i Esbo stads byggprojekt under den ekonomiska högkonjunkturen, tills recessionen på 1990-talet ledde till en abrupt minskning i konstanskaffningarna.
 
Mot slutet av 1900-talet ökade fotokonstens betydelse och på 2000-talet har man även inkluderat videoinstallationer och mediekonst i anskaffningarna.
  
Jorma Puranen: Ur serien Fiktiv hemkomst: Utan titel, 1991, fotografi
 
Efter inrättandet av det kommunala Galleri Otso 1985 började man också köpa internationell, företrädesvis nordisk, konst till samlingen. Samlingen har byggts upp i över 60 år och den ger en representativ bild av den efterkrigstida modernismen i Finland, med inslag av internationella influenser.
 
 
Joan Miró: Série IV, 1952, akvatint och etsning