No Ordinary Moments | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

No Ordinary Moments

11.04.2018 till 06.01.2019

Parallellt med Meret Oppenheims utställning visar EMMA i april utställningen No Ordinary Moments med ett brett urval verk ur museets egen samling samt nyförvärv. Genom att lyfta fram alldagliga små mirakel och surrealistiska inslag i samtidskonsten bygger utställningen en bro mellan Oppenheims värld och vår tid. Verkens sagoaktiga och egendomliga verklighet frigör sig från våra vardagliga upplevelser för att snarare reflektera det undermedvetna och det omedvetna.

På utställningen visas installationer, medieverk, målningar, skulpturer och fotografier av inhemska och internationella samtidskonstnärer som Malin Ahlsved, Ernst Billgren, Saara Ekström, Anna Estarriola, Oscar Furbacken, Denise Grünstein, Jeppe Hein, Andreas Johansson, Juhana Moisander & Simo Ripatti, Nabb + Teeri, Maria Rubinke and Miikka Vaskola.

Många förvärv har gjorts enkom till den här utställningen. Verk ur EMMAs samling är permanent utställda också i Esbo stads lokaliteter runtom i staden.

Saara Ekström: Method of a Cloak, Valokuva, 2014

 

Maria Rubinke, Peace of Mind, 2015. Bild: Ari Karttunen/EMMA