VINTERNS UTSTÄLLNINGAR PÅ EMMA: LJUSFYLLDA SKULPTURINSTALLATIONER OCH MODERN AFFISCHKONST | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

VINTERNS UTSTÄLLNINGAR PÅ EMMA: LJUSFYLLDA SKULPTURINSTALLATIONER OCH MODERN AFFISCHKONST

13.11.2012


På EMMA – Esbo moderna konstmuseum öppnas den 14.11. två internationella utställningar. Den prisbelönta spanska konstnären Jaume Plensa (f. 1955 i Barcelona) utforskar i sina skulpturer och installationer den mänskliga tillvarons universella teman: kärlek, förtvivlan, minnet och språket. Kroppar och huvuden i olika storlekar, med mänsklig gestalt, för en dialog i tid och rum med såväl varandra som med besökarna. Konstnären har själv sammanställt utställningen, inspirerad av EMMAs museiutrymmen.

I en utställning som sammanställts av verk som kommer från Pusjkinmuseets samlingar i Moskva presenteras hundra fascinerande brittiska affischer från 1890-1930-talet. Det var då den moderna affischen föddes och blev till en synlig del av det offentliga rummet. Förutom arbeten som presenterar affischkonstens utveckling finns här dessutom exempel på reklamkonstens absoluta höjdpunkter, med affischer som ingått i kampanjerna för Londons allmänna fortskaffningsmedel och oljebolaget Shell.

Utställningarna pågår 14.11.12–27.1.13.

JAUME PLENSA / IN THE MIDST OF DREAMS / OMGIVEN AV DRÖMMAR

Utställningen In the Midst of Dreams / Omgiven av drömmar som sammanställts av Jaume Plensa presenterar mer än 40 av den spanska konstnärens skulpturer från åren 2004-2012. Det bärande temat för utställningen är ljus och energi under årets mörkaste tid. Förutom ljus är också bokstäver och ord ofta viktiga element i verken – och dikter, som konstnären också själv skriver.
Många arbeten ingår i installationer i EMMAs utrymmen, som för den här utställningen har byggts om så att de är öppnare än vanligt. Det första verket man möter på utställningen är en skulptur som är upplyst inifrån, ett landmärke som hälsar besökaren välkommen redan förrän han eller hon stigit in i museet.

Plensas produktion är förbluffande såväl vad gäller dess kvalitet, omfattning och säregna karaktär. Det är en rikedom av olika material och tillverkningssätt som man har kunnat se på museer och i offentliga utrymmen världen över. Dessutom har den produktiva konstnären gjort scenografier och dräkter för teater- och operaproduktioner. De verk som visas på EMMA är gjorda av stål, syntetisk harts, glasfiber, järn, brons, alabaster, papper och ljus.

Plensa skiljer sig från många nutidskonstnärer genom att han istället för att visa upp våld och fasa avslöjar människans skönhet. Det viktiga är att lyssna på sig själv; vi försöker i alltför hög grad efterlikna en yttre bild, en dröm, men vi förstår inte hurdan vår egen skugga är. ”Utan kropp finns det ingen själ, och det finns inte någon kropp som inte har en skugga”, har konstnären sagt.

Möten med ljus och skugga, som får en att stanna upp, får man uppleva på EMMA under vinterns mörkaste tid.

NO SMOKE, NO DIRT, NO WORK / LITOGRAFIAFFISCHER FRÅN STORBRITANNIEN 1890–1940

Runt sekelskiftet år 1900 utvecklades affischkonsten till ett emblem för det moderna konsumtionssamhället. I affischerna sammansmälte konst och design, samhälleliga förändringar, propaganda, kommersialism – och humor – till en helhet. Drivande faktorer bakom den här utvecklingen var litografitekniken, som gjorde det möjligt att trycka stora serier i färg, och det gynnsamma kulturella klimatet i Storbritannien.
Irina Nikiforova från Pusjkinmuseet i Moskva har verkat som kurator för utställningen och sammanställt tre helheter bestående av sammanlagt hundra affischer ur museets omfattande grafiksamling. På EMMA visas brittiska verk från åren 1890-1940 som belyser affischkonstens uppkomst och uppgång, reklamkampanjen för Londons allmänna fortskaffningsmedel, samt utdrag ur oljebolaget Shells reklamkampanj från 1930-talet.

I Storbritannien i början av 1900-talet samverkade utvecklingen på flera olika områden till att skapa en gynnsam jordmån för affischkonstens utveckling. Marknaderna, den kommersiella kommunikationen, reklambyrån som aktör, en högklassig tryckteknik och en mångsidig konstnärlig utbildning samverkade alla till att den moderna affischen utvecklades till en egen konstform.

Ett landmärke inom den brittiska affischkonstens historia är de reklamaffischer som designades under 1900-1930-talen för att öka de offentliga fortskaffningsmedlens popularitet. Första rangens konstnärer gjorde då djärva och experimentella affischer där det gemensamma temat (London och dess metro) och en gemensam symbol och enhetlig typografi betonades.

Det tredje temat på EMMAs affischutställning består av affischer som ingick i oljebolaget Shells reklamkampanj på 1930-talet. Ledningen för bolagets marknadsföringsavdelning anlitade nyskapande konstnärer för att designa affischerna som skulle ingå i kampanjen, bland dem ”reklamkonstens Picasso” Edward McKnight Kauffer. Konstnärerna var exceptionella, och deras verk hör nu till reklamgrafikens klassiker som stått sig genom tiderna.

I samband med båda utställningarna ges det ut böcker i EMMAs egen publikationsserie.

VIDARE INFORMATION
Museidirektör Pilvi Kalhama, tfn 040 533 4070 (Jaume Plensa) Intendent Päivi Talasmaa, tfn 09 8165 7513 (Litografiska affischer från Storbritannien)

PRESSFOTON
kuvat.emma.museum/kuvat lösenord till pressfoto-sidan: emmamuseum