EMMAs stödjare | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

EMMAs stödjare

Stöd från företag är en väsentlig del av verksamheten.

Målet för samarbetet är att finna olika sätt genom vilka företagen och konstmuseet kan berika varandras och publikens tillvaro. Samarbete med olika företag ger museet tilläggsresurser och erbjuder goda möjligheter att tilltala nya publikgrupper.

EMMAs viktigaste partner är Esbo stad.
EMMAs samarbetspartner är Lönnberg, JCDecaux och Tikkurila.