STILL / LIFE – Tapio Wirkkala Retrospective | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

STILL / LIFE – Tapio Wirkkala Retrospective

17.11.2017 till 22.04.2018

 

Programmet för Aukios tillfälliga utställningar fokuserar på nutida och multidisciplinär design och skapar växelverkan mellan modern och nutida design. Den första tillfälliga utställningen sammanställs av designer Harri Koskinen som kurator. Utställningen STILL / LIFE – Tapio Wirkkala Retrospective presenterar Tapio Wirkkalas liv och verk genom en nutida designers och Wirkkalas kollegas ögon. Utställningen, som baserar sig till största delen på Rut Bryks och Tapio Wirkkalas samling som deponerats på EMMA, har också visats på Rovaniemi konstmuseum, Samemuseet Siida och Seinäjoki konsthall.

”Jag byggde upp STILL / LIFE som en turnerande utställning som skulle ge en representativ inblick i Tapios värld. Den omfattar cirka 600 objekt: personliga föremål, skisser som åskådliggör designprocessen och designföremål. Efter att ha tagit del av en kompakt helhet som sammanställts av en kurator kan besökarna sedan ta en fördjupande titt i arkivet. Aukio skapar en intressant dialog mellan utställningen och samlingen”, säger designer Harri Koskinen.

Utställningen STILL / LIFE – Tapio Wirkkala Retrospective öppnar samtidigt som visningslagret och visas på EMMA till 22 april 2018.

Läs mera om visningslagret.