Laaja-alainen osaaminen EMMAssa | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

Laaja-alainen osaaminen EMMAssa

EMMA huomioi opetussuunnitelman ohjelmistossaan
 
EMMAn näyttelyt ja niiden teemat tukevat koulujen opetussuunnitelmaa ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteita. Taide sopii erinomaisesti oppiainerajat yhdistävään ja ylittävään ilmiöoppimiseen.

EMMAn kouluohjelmiston pääteemoina ovat osallisuus, identiteetti ja tarina. Nämä teemat tiivistävät ajatuksemme taiteesta monialaisena kohtaamispaikkana ja näkyvät kaikessa kouluille suunnitellussa ohjelmassa.

Opastukset ovat osallistavia ja niillä käytetään mm. sadutusmenetelmää ja kuvalukuharjoituksia. Taidemuseovierailulla opitaan monilukutaitoa, itseilmaisua, tunnetaitoja ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi taiteen tekniikat ja historia tulevat tutuiksi. Museovierailulla tutustutaan myös museoon taiteen kotina ja sen toimintaan yleisemmin.
 
Huomioimme koulun valitseman monialaisen oppimiskokonaisuuden vierailullanne. Kerro varauksen yhteydessä minkä parissa työskentelette parhaillaan. Taide taipuu moneksi!
 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet EMMAn näkökulmasta:

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Taiteesta keskustelu, osallistuminen, omaan elämään liittäminen. Etsiminen, löytäminen ja ymmärtäminen.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Empatia, tunnetaidot, samaistuminen, kuvitteleminen, draamalliset ja toiminnalliset harjoitukset, roolin ottaminen, tunteet.

L4 Monilukutaito
Taidemuodot, taidetyylit, tarinat ja taidehistoria.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Museo instituutiona, museon tehtävä, taiteen tehtävä, taide puhetapana yhteiskunnassa, taiteen ja kulttuurin välttämättömyys.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Digilukutaito, monimedialliset taideteokset, installaatiot.
 

Kouluille suunnattu ohjelma:
  
1. KULPS: Kesto noin tunti. Espoolaisille kouluille suunniteltu osallistava opastukskokonisuus
   
2. Taidetunti: Kesto noin tunti. Opastus, jossa syvennytään valittuun näyttelyyn

3. Taidepajat: 1,5h-2h opastuksen lisäksi taidepajassa syvennetään taidekokemusta  

Ohjeita museovierailua varten »