EMMA-klubin ehdot

EMMA-klubin on uudistunut 23.1.2019
Nämä EMMA-klubin ehdot pätevät heihin, joilla on voimassa oleva EMMA-klubin maksettu jäsenyys. Uusia maksettuja jäsenyyksiä ei ole voinut ostaa enää 23.1.2019 alkaen. Uudistunut EMMA-klubi on postituslista, joka noudattaa EMMAn Rekisteri- ja tietosuojaselostetta.

EMMA-klubin ehdot, henkilöjäsenyys
EMMA-klubi on Espoon taidemuseosäätiö sr / EMMA – Espoon modernin taiteen museon (myöhemmin: EMMA) ylläpitämä kanta-asiakkuusjärjestelmä, joka tarjoaa jäsenille etuja. EMMA-klubin jäsenyys ja edut ovat henkilökohtaisia. Jäsenyys on voimassa aina maksukauden loppuun.

EMMA-klubin asiakkuusjärjestelmän yhteystiedot: EMMAn viestintäkoordinaattori, Asta Teräväinen, Ahertajantie 5, 02100, Espoo, asta.teravainen@emmamuseum.fi

Liittymällä EMMA-klubiin jäsenen katsotaan antaneen EMMAlle oikeuden lähettää hänelle tietoa EMMA-klubista sähköpostilla, kotiosoitteeseen ja matkapuhelimella, jotta EMMA-klubiin liittyvien palvelujen käyttö olisi mahdollista jäsenelle ja jotta EMMA voi täyttää velvoitteensa jäsentä kohtaan.

Jäsenmaksu
Jäsenyys on voimassa jäsenmaksun maksamisesta vuoden eteenpäin.
Jäsenelle lähetetään kauden päättymisestä muistutus sähköpostiin.Jäsenen tunnistautuminen
EMMA-klubin etuja käyttääkseen jäsenen tulee tunnistautua saamallaan jäsentunnisteella (jäsenkortilla) EMMA Shopissa.

Jäsentunnisteen luovuttaminen muiden käyttöön on kiellettyä.

EMMA-klubista eroaminen
EMMA-klubista voi erota vapaasti missä vaiheessa vain. Jäsenmaksua tai osaa siitä ei palauteta. Jäsenyyden irtisanomisesta ilmoitetaan kirjallisesti sähköpostilla: info@emmamuseum.fi tai postitse: EMMA – Espoon modernin taiteen museo, PL 6661, 02070 Espoon kaupunki.
Jäsenyyden ja etujen voimassaolo päättyy maksukauden päätyttyä, tai jäsenen niin halutessa, jo aiemmin.

EMMA voi lakkauttaa EMMA-klubilaisen jäsenyyden väärinkäytösten vuoksi. Väärinkäytökseksi katsotaan mm. jäsentunnisteen luovuttaminen muun henkilön käyttöön. EMMA ilmoittaa tällöin jäsenelle kirjallisesti jäsenyyden lakkauttamisesta sekä lakkauttamisen syyn. Jäsenmaksua tai osaa siitä ei palauteta.

Jäsenen tietojen säilytys ja käyttö
Jäsenen tietoja säilytetään EMMAn asiakkuusjärjestelmässä. Antamalla henkilökohtaiset tietonsa EMMA klubin liittymislomakkeessa, jäsen antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn EMMAn rekisteriselosteen mukaisesti. Rekisteri- ja tietosuojaseloste.