Espoo Museum of Modern Art

Andra stadiets KULPS Kulturstig – Konst är för mig

Jaakko Pietiläinen: Svepningar har inga fickor, 2020. © Paula Virta / EMMA

Välkommen att se på konst och design i EMMA! Det här Kulturstigsmaterialet riktar sig till elever på andra stadiet, och med hjälp av det kan ni stifta bekantskap med konsten, inspireras av den och reflektera kring olika teman inom konsten.  

Efter att du har studerat materialet kan du besöka museet och göra uppgifterna i anknytning till besöket. Att se på konst är en personlig upplevelse. Det finns inga rätt eller fel sätt att uppleva konst. För många erbjuder konsten en möjlighet att stärka det kreativa tänkandet och att hitta olika sätt att betrakta världen. Vi tror att konsten kan fungera som ett redskap bade för ens välbefinnande och för att uttrycka sig själv. Med konstens hjälp kan man påverka, och den kan till exempel stöda ett hållbart och ansvarsfullt tänkande. 

Helheten består av tre delar:

1. en video att se på förhand, som ger tips för att se och uppleva konsten

2. ett självständigt museibesök

3. uppgifter som hjälper dig att noggrannare sätta dig in i verk som intresserar dig

På EMMA visas flera konst- och designutställningar. Här kan läsa vilka utställningar som visas just nu.

1. Video

2. Anvisningar för museibesöket

Titta före ditt besök på videon som finns på den här webbsidan, den ger tips för hur man kan se på konsten. Läs också igenom uppgifterna på förhand. På det sättet får du mest ut av ditt besök på museet.

Då du kommer till utställningscentret WeeGee ska du lämna dina ytterkläder och din väska i garderoben och anmäla dig i WeeGees biljettförsäljning. Berätta att du har kommit för att göra KULPS Kulturstigen för andra stadiet på EMMA. Du får ett kvitto och med det kommer du in genom portarna till museet. På första våningen hittar du utställningen Collection Kakkonen som presenterar glas- och keramikkonst. På andra våningen finns EMMAs samlingsutställningar och de växlande utställningarna. Särskilt utställningen Beröring innehåller verk som du kan utnyttja för att utföra uppgifterna.

3. Uppgifter

Genom dessa uppgifter kan du fördjupa dig noggrannare i tre verk. Du kan utföra uppgifterna i vilken form du vill: genom att skriva eller genom göra en video eller en bild.

1. Välj efter museibesöket ett konstverk som du tycker att tar ställning. Berätta mer om det här verket som känns effektfullt. Gör det intryck på ett personligt eller ett samhälleligt plan? Vilka saker i verket gör intryck på dig?

2. Hitta ett verk som väcker någon känsla hos dig. Känslan kan vara tydlig och stark, eller känsligare och tystare. Beskriv noggrannare både verket och den känsla det väcker. Genom vilket annat slag av konstverk kunde du lyckas uttrycka den här känslan?

3. Hitta ett designföremål vars motiv eller form känns bekant. Tänk dig att du skulle undersöka det här föremålet på nytt om 50 år. Hur skulle föremålets material, användningsändamål, funktion eller utseende te sig då? Hur skulle föremålet ha tålt tidens gång? Skulle du ändra något hos föremålet för att göra det mer hållbart?