Esbo sjukhus konststig: På patientavdelningarna

Esbo sjukhus är den inrättning där EMMA har mest konst placerad. Konsten breder ut sig i sjukhusets olika utrymmen, även i alla patientrum. Konststigen har information och tips för patienter och anhöriga för att se på konst.

 

9. COMPANY, Vasträd, 2016

Aamu Song, Johan Olin
Glas, metallstång
Placering: på din egen avdelning

Vasträdets löv eller blommor är blomvaser som har blåsts som handarbete av Glascirkusen. Konstverket har planerats för att användas.

För att skapa konst behövs ofta en lekfull inställning. Konstnärsduon har uppmanat till att röra sig invid verket, till exempel ställa sig vid roten av det, vid trädets krona. Ta med dig vasen till ditt rum för att se hur ljuset filtreras genom den.

Konstverk i patientrummen

De konstverk som har placerats i patientrummen tillhör EMMAs eller Saastamoinenstiftelsens samling. Största delen är grafik som förverkligats med olika tekniker. Det är viktigt att konsten får en betraktare och blir verklighet. I förrådet för den ingen dialog med någon.

Se konstverkerna i patientrummen.

Hur påverkar dagens händelser eller tiden på dygnet din upplevelse av ditt eget rums konstverk? Vad händer i verket?

 

Fortsätt på konststigen:

Vid ingången

Till väntning och tystnad

Vid hissarna

 

Konstverkerna hör till EMMA – Esbo moderna konstmuseets samlingar

Bilder: Yehia Eweis / EMMA

Läs mera