Esbo sjukhus konststig: Till väntning och tystnad

Esbo sjukhus är den inrättning där EMMA har mest konst placerad. Konsten breder ut sig i sjukhusets olika utrymmen, även i alla patientrum. Konststigen har information och tips för patienter och anhöriga för att se på konst.

4. NioRautiainenToikka: (In)Sight, 2016

(Leena Nio, Taneli Rautiainen, Jenni Toikka)
Glas, metall
Placering: det tysta rummet, 1:a vån

Ta dig tid, var bara. I tystnaden aktiveras sinnena,ljusets gång förändras enligt dygnets tim-
mar. De vågräta linjerna pekar mot horisonten, mot landskapet. Verket har gjorts med bitar ur samma fönsterglas som använts vid byggandet av sjukhuset. Glaset som material kan jämföras
med människolivets skörhet: det är hårt men går lätt sönder.

Ju mera icke-föreställande och antydande ett verk är desto mer ger det rum för tolkning. Ett material som har kommit nära ifrån kan också föra en långt med tankens kraft. Vart reser du i din fantasi? Hur förstår du verkets namn (In) Sight?

5. Varierande videoverk

Placering: väntrummet,
Poliklinikenheten, 1:a vån

Nutidskonsten kommenterar tidens fenomen såväl när det gäller tekniken som motiven. Ibland märker man inte att ett verk är ett konstverk, emellanåt drar det en med sig med en gång.

Utforska verket på basen av ditt första intryck. Vad tycker du? På vilket tidsfenomen tycker
du verket syftar? Vilken tilläggsinformation får du av verkets namn?

 

Fortsätt på konststigen:

Vid ingången

Vid hissarna

På patientavdelningarna

 

Konstverkerna hör till EMMA – Esbo moderna konstmuseets samlingar

Bilder: Yehia Eweis / EMMA

Läs mera