Esbo sjukhus konststig: Vid hissarna

Esbo sjukhus är den inrättning där EMMA har mest konst placerad. Konsten breder ut sig i sjukhusets olika utrymmen, även i alla patientrum. Konststigen har information och tips för patienter och anhöriga för att se på konst.

 

6. Irma Weckman: Ikaros, 1988

Keramik
Placering: hissaulan, 1:a vån

Verkets namn syftar på den antika mytologins och sagans Ikaros, han som trots förbud flög för nära solen. Det finns många motiv i konsten, som konstnärer under olika tider tar ställning till med sin egen tolkning.

Vilka sorters saker strävar du efter? Hurdana vingar skulle du behöva?

7. Kirsi Kivivirta: Vatten, 2016

Glaserat porslin
Placering: hissaulorna,
Våningarna k1–k3

På platsen för Esbo sjukhus har det i tiderna funnits en brunn till vilken människorna också kom långt ifrån för att hämta vatten. Motivet beskriver vattnets betydelse för livet. Till helheten hör sex reliefer placerade vid sidan av entrérutten.

Verkserien har gjorts av porslin och man kan i den hitta föreställande element som hänför sig till vattnets aggregationstillstånd. Var börjar vattnets historia i relieferna och vart leder den?

 

8. Erkki Hienonen: Sommarens middag, 1979

Olja på duk
Placering: hissaulan, 4:e vån

Den abstrakta målningen fängslar genom sina former, sin rytm och sina färger. Du kan låta dina tankar strömma fritt och bara befinna dig innanför verkets energifält. Färgen har många
olika kulturella betydelser och var och en hittar sin egen.

Ge dig hän och låt dig föras med av verket, tänk på ett musikstycke, sjung, dansa, nynna!

 

Fortsätt på konststigen:

Vid ingången

Till väntning och tystnad

På patientavdelningarna

 

Konstverkerna hör till EMMA – Esbo moderna konstmuseets samlingar

Bilder: Yehia Eweis / EMMA

Läs mera