Art-testarna

EMMA medverkar i ett nationellt projekt där alla elever i årskurs 8 får en alldeles speciell konstupplevelse. EMMA får under hösten 2017 och våren 2018 tio besök av sammanlagt 500 åttondeklassare. De medverkande skolorna har redan valts.

På EMMA får dessa konstsmakare en egen konstnärskompis i vars sällskap de bekantar sig med konsten under sitt museibesök. Förståelsen av konsten som ett eget uttrycksmedel förstärks av erfarenheten.

EMMAs tre konstnärskompisar

Hannaleena Heiska

Hannaleena Heiska är en bildkonstnär som gör målningar, teckningar, videor och installationer. Motiven till sina verk hämtar hon ur tankar kring det mänskliga, existensen och tänkandet. I sina verk blandar Heiska verklighet och fantasi med varandra. Djur och djurrelaterade motiv är viktiga för henne. För Heiska är rörelse, inre spänning och dynamik viktiga i målandet.

Sami Lukkarinen

Sami Lukkarinen är en målare som i sina verk kombinerar digitala element med traditionellt måleri. Bilderna uppstår som resultat av omsorgsfull undersökning, varvid den färdiga förstorade bilden blir nästan icke-föreställande. Med sina målningar kommenterar Lukkarinen webbens och de sociala mediernas bildflöde genom att välja ut sådana bilder som han själv fascineras av och använda dem som utgångspunkt för sina verk.

Hanna Saarikoski

Hanna Saarikoski är en bildkonstnär som kan skifta mellan olika tekniker och uttryckssätt, från akvareller till installationer och videor. I sina verk studerar hon betraktandet och perceptionen, ofta så att resultatet inte är klart då hon börjar. Videoverket Eyeliner som visas på EMMA behandlar porträttets tradition.