Museet

EMMA är ett konstmuseum som via konstens kraft vill ge starka upplevelser och rumsförnimmelser. Vi främjar konst och nya öppningar inom konst och design. Vi tror på konstens kraft, vi söker djärva lösningar i all vår verksamhet och vi står i aktiv växelverkan med vår publik. EMMA är Årets museum 2018. Välkommen!

Våra utställningar visar samtidskonst och modern konst, design och experimentell konst. Vi satsar på en helgjuten upplevelse och vi beaktar alla våra besökare. EMMA är en del av musei- och utställningscentret WeeGee. Inträdesbiljetten gäller förutom i EMMA också i Futurohuset samt i alla museer i Utställningscentret WeeGee: KAMU – Esbo stadsmuseum, Leksaksmuseet Hevosenkenkä och Finlands Urmuseum. Också vår restaurang Café WeeGee och museibutiken EMMA Shop betjänar dig under ditt besök.

EMMA konstmuseistiftelse, som grundades år 2002, ansvarar för EMMAs verksamhet. Stiftelsens styrelseordförande är Saija Äikäs.

Unik miljö

EMMA är Finlands största konstmuseum med en utställningsyta på mer än 5 500 kvadratmeter. Museet är beläget i Hagalund i det tidigare förlaget Weilin & Göös tryckeribyggnad, ritad av arkitekt, professor Aarno Ruusuvuori (1925–1992). Byggnaden är en märkesbyggnad inom 1960-talets betongarkitektur och ett imponerande inslag i Hagalund som med sina tallskogar och öppna gräsplaner är ett berömt exempel på 1960-talets modernistiska trädgårdsstadsideologi i Finland.

Via de stora fönstren på norra sidan står interiören i direkt kontakt med Hagalunds natur. De exceptionellt öppna och stora utställningslokalerna saknar bärande väggar; i stället bärs taket upp uppifrån av åtta massiva pelare. Arkitekturen tjänade byggnadens ursprungliga syfte som ett tryckeri, som krävde stora fria ytor. Nu inspirerar dessa ytor såväl konstnärer som museibesökare, och interiören i sig är därför en viktig del av museets verksamhet och identitet.

Konstens kraft

EMMA visar konst som har förmåga att påverka människan och samhället. Våra utställningar och produktioner utgår från publikens behov och baserar sig på högklassiga och mångsidiga innehåll och på en dialog mellan modern konst, design och samtidskonst. EMMA har årligen 8–10 utställningar plus ett brett och mångsidigt urval evenemang.

EMMA är direkt kopplad till två betydande stiftelser, Saastamoinenstiftelsen och Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryk. Visning av stiftelsernas samlingar och nya satsningar kring deras innehåll ger publiken unika upplevelser. Saastamoinenstiftelsens samlingsutställning visar hela tiden ny inhemsk och internationell samtidskonst. Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryks samling är framlagd i visningslagret, där publiken på egna villkor kan bekanta sig med designklassiker och finna nytt. Dessutom visas våra växande samlingar runtom i stan till allas glädje. Konstverk visas bland annat på stadens metrostationer, i skolor och på sjukhus.

Strategi

EMMAs strategi

Verksamhetsberättelser på finska

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2006