EMMAs verksamhet i ett vidare perspektiv

Inom museisektorn är EMMA känt för sin aktiva, engagerade och djärvt nyskapande organisationskultur och för en ledningskultur som skapar potential för utveckling. Vi på EMMA får mycket till stånd och vi har roligt! Ta en närmare titt på museets verksamhet inom olika delområden.

Publiktjänster

Våra evenemang och tjänster berikar och fördjupar konstupplevelsen. Inom EMMAs publiktjänster gör vi allt för att fördjupa den växelverkan som uppstår vid möten och diskussioner och då vi betraktar konst.

Inom publiktjänsterna utvecklar vi ett allt tillgängligare och mer levande museum där möten med konsten ger besökaren en rik upplevelse. Konsten blir levande via konstnärerna, och därför är konstnärerna själva en synlig del av museets verksamhet. Museet deltar i samhällsdebatten via tankeväckande och aktuell konst. För oss är det viktigt att EMMA är en viktig del av den urbana kulturen i Esbo och kan erbjuda en kommunikativ inlärningsmiljö åt människor i alla åldrar.

Utställningsverksamhet

På EMMA möter du internationell konst och design som berättar om tidens fenomen på ett fyndigt och fräscht sätt i en unik miljö. Vi litar på konstens kraft och på konstnärernas förmåga att öppna nya perspektiv på vår tid. Vi bedriver ny forskning kring klassiker och gör aktuella tolkningar av dem.

Vi bygger EMMAs utställningar på en dialog mellan modern konst, design och samtidskonst. Syftet med våra utställningar är att göra konsten betydelsefull för så många som möjligt och att skapa förutsättningar för ny konst och design. WeeGee-husets modernistiska betongarkitektur och de stora utställningslokalerna möjliggör ett exceptionellt brett utställningsprogram, ambitiösa former för visning av konstverken och rumsliga upplevelser hos besökarna.

Samlingsverksamhet och samlingstjänster

I EMMAs samlingar ingår inhemsk och internationell samtidskonst, modernism och design. Vi utmyttjar våra samlingar aktivt och du kan bekanta dig med dem på museet, runtom i Esbo som offentlig konst och på utställningar på olika håll i världen.

EMMAs samlingar kan beskådas i museet, men för många är de också en del av vardagen i offentliga rum, skolor, ämbetsverk och på stan. I samlingarna förvaras unika verk från generation till generation. Arkivskatterna når publiken på utställningar, i undersökningar och digitalt. EMMA är också en producent av ny konst och har beställt många verk av konstnärer. Vår personal arbetar ständigt för att hitta de bästa lösningarna för hur samlingarna ska förvaras och visas för publik.

Museibutiken EMMA Shop

EMMA Shop vill ge Utställningscentret WeeGees gäster upplevelser. Vi betjänar publiken som en attraktiv specialaffär både på webben och i museet.

I EMMA Shop hittar du fina presenter åt din vän eller åt dig själv. Shopen har ett brett sortiment produkter för vänner av design och konst i alla åldrar. Vi erbjuder ett djärvt utbud omsorgsfullt utvalda produkter med koppling till konsten på EMMA, och vi har också egen produktion. För oss är det viktigt att pröva och göra nytt – att vara en föregångare bland museibutikerna i Finland. I EMMA Shops sortiment ingår produkter från utställningar och samlingar från samtliga museer i Utställningscentret WeeGee. Förutom konstlitteratur, högklassiga och unika smycken och inredningsprodukter hittar du unika gåvoartiklar och presenter för alla åldersgrupper, även barn. EMMA Shop har också tillfälliga specialerbjudanden åt medlemmarna i EMMA-klubben och innehavare av Museikortet.

Marknadsföring

Vårt marknadsföringsteam svarar för EMMAs kommunikation, webbmaterial, synlighet på sociala medier, reklam, evenemangsmarknadsföring, grafiska design, företagssamarbete och museibutiken.

Vi utvecklar och stärker EMMAs varumärke och publikens museiupplevelse och beaktar olika målgruppers varierande behov. Vi informerar om vår verksamhet via många kanaler och satsar på aktiv växelverkan och närvaro på webben. Vi utvecklar ständigt våra kundrelationer och värdesätter därför all feedback vi får. Vi vill också locka till oss nya vänner av konst och design, både i Finland och internationellt. Om du har frågor gällande marknadsföringskommunikation eller om du vill föreslå samarbete, kontakta oss.

Museiteknik

För museitekniken på EMMA svarar ett team proffs inom olika tekniska specialområden. Vi medverkar i utställningarna, samlingsförvaltningen och olika projekt inom publiktjänster för att konsten ska visa sig på bästa möjliga sätt för vår publik.

Inom utställningsproduktionerna är det Museitekniken som praktiskt genomför konstnärernas och kuratorernas visioner. Vi tar fram optimala lösningar för hur konstverken visas och vi stöder konstnärerna så att deras konstverk visas på önskat sätt. I arbetet med samlingarna svarar vi för deras museala förvaring och transporter. Vi arbetar hela tiden med att förbättra tillgängligheten vad gäller såväl museets egna utställningar som de offentliga konstverken.

Konservering

Konservering bidrar till att bevara konstverken så att de kan visas även för framtida generationer. Vårt mål är att konstverk både nu och i framtiden ska visas på det sätt konstnären avsett.

Vi konserverar verk och föremål i EMMAs samlingar och utställningar och vi konsulterar andra anställda på museet i frågor som gäller hur verken ska visas. Det är vår uppgift att i förväg vidta åtgärder som skyddar verken mot eventuella skador vid behandling, visning och förvaring. Vi gör också nödvändiga reparationer och rengör och förstärker verken vid behov. Konservering kan också inbegripa restaurering, varvid vi försöker återställa ett verk i dess ursprungliga skick.