Konst på stan

EMMAs konst kan beskådas runtom i Esbo. En betydande del av verken är synliga för stadsborna i stadsbilden som offentliga monument utomhus eller i skolor, sjukhus, daghem, servicehus och simhallar. EMMA genomför också större offentliga konstprojekt i staden. Utanför museet ordnas verkstäder, evenemang, föreställningar och utställningar.

Esbo sjukhus

Esbo sjukhus är den inrättning där EMMA har mest konst placerad. Konsten breder ut sig i sjukhusets olika utrymmen, även i alla patientrum. Konsten betjänar allas välbefinnande på sjukhuset: patienternas, de anhörigas och personalens.

I sjukhuset har sex installationer placerats. Konstnärerna bakom verken är COMPANY (Aamu Song & Johan Olin), Kirsi Kivivirta, Jaakko Mattila, NioRautiainenToikka, Oona Tikkaoja och Hanna Vihriälä. Verken är delvis integrerade i sjukhusets arkitektur. Sjukhusets övriga cirka 300 konstverk är samlingsverk både ur EMMA-samlingen och ur Saastamoinenstiftelsens samling. Sjukhusets specifika karaktär som placeringsställe för konst har beaktats i valet av verk. Avsikten är att de ska främja välbefinnande, sunda levnadsvanor och tillfrisknande.

Emma lämnar spår

På Hagalunds metrostation bildar en stor skulpturgestalt en del av Kim Simonssons konstverk Emma lämnar spår. Verket är ett nytt slags offentligt allkonstverk som byter skepnad. Samtidigt är det också en symbol för EMMA och Hagalund.

Till verket hör förutom den vitmålade bronsskulpturen också synliga spår som skulpturen lämnat efter sig i samma granna färger som sin handflata samt en digital dimension bestående av en serie animationer där den skulpterade gestalten färgar om hela Hagalund med konstens kraft.

Skulpturerna framför WeeGee

Till skulpturparken framför Utställningscentret WeeGee hör fyra verk ur EMMAs samlingar. På väg till EMMA kan besökaren dessutom stöta på Kim Simonssons verk Emma lämnar spår på Hagalunds metrostation och på Pekka Kauhanens Konstpolisen (2006) i rondellen på Nordvägen.

Verken i skulpturparken kompletterar Aarno Ruusuvuoris betongarkitektur och gårdsområdets strama estetik. Matti Peltokangas kubformade skulptur Passage (1990) av spektrolit i hörnet av skulpturparken vägleder besökaren till WeeGee. Parken kantas av Pertti Kukkonens murlika betongverk Krokar på vägen (2006). I skulpturparken finns också Eero Hiironens Pro Aqua (2005–2006) som är en hyllning till vattnet samt Raimo Utriainens aluminiumskulptur Ström I (1981/2006). Dessutom finns där det kollektiva konstverket Fallna från trädet (2016) som Anni Rapinoja genomfört tillsammans med Esbobor.