Konst på stan

EMMAs konst kan beskådas runtom i Esbo. En betydande del av verken är synliga för stadsborna i stadsbilden som offentliga monument utomhus eller i skolor, sjukhus, daghem, servicehus och simhallar. EMMA genomför också större offentliga konstprojekt i staden. Utanför museet ordnas verkstäder, evenemang, föreställningar och utställningar.

Esbo sjukhus

Emma lämnar spår

Skulpturerna framför WeeGee

Till skulpturparken framför Utställningscentret WeeGee hör fyra verk ur EMMAs samlingar. På väg till EMMA kan besökaren dessutom stöta på Kim Simonssons verk Emma lämnar spår på Hagalunds metrostation och på Pekka Kauhanens Konstpolisen (2006) i rondellen på Nordvägen.

Verken i skulpturparken kompletterar Aarno Ruusuvuoris betongarkitektur och gårdsområdets strama estetik. Matti Peltokangas kubformade skulptur Passage (1990) av spektrolit i hörnet av skulpturparken vägleder besökaren till WeeGee. Parken kantas av Pertti Kukkonens murlika betongverk Krokar på vägen (2006). I skulpturparken finns också Eero Hiironens Pro Aqua (2005–2006) som är en hyllning till vattnet samt Raimo Utriainens aluminiumskulptur Ström I (1981/2006). Dessutom finns där det kollektiva konstverket Fallna från trädet (2016) som Anni Rapinoja genomfört tillsammans med Esbobor.