Aaron Heino. © Ella Tommila / EMMA

27.05.2020 - 23.08.2020

Finlands konstakademis prisutställning: Aaron Heino

På sommaren 2020 är det dags för en separatutställning av skulptör Aaron Heino (f. 1977), nyligen prisbelönt av Finlands konstakademi. Heino är en mångsidig konstnär som i sin produktion på ett intressant sätt kombinerar det klassiska måleriets material med skildringar av alldagliga ting.

  • 27.05.2020 - 23.08.2020
  • 2. våningen
  • 12€ / Vuxna

    0€ / Under 18 och över 70 år

Heino är en mångsidig konstnär som i sin produktion på ett intressant sätt kombinerar det klassiska måleriets material med skildringar av alldagliga ting. Den klassiska traditionen inom finsk moderna skulptur och design framträder främst som influenser från fria och organiska naturformer. Heinos produktion är dock en uppdaterad version av den traditionen, med stark koppling till nuet: den futuristiska, släta ytan förenas med en formgivning som väcker associationer till den komplicerade men fascinerande virtuella 3D-bildvärlden. Tillsammans skapar dessa element en identifierbar och särpräglad estetik, en fräsch infallsvinkel till traditionen och ett starkt konstnärligt uttryck som andas i tiden.

Konstakademins pris delas ut vartannat år. I priset ingår ett prisbelopp på 25 000 €, en utställning på EMMA och en konstnärspublikation. Tidigare prismottagare är Tuomas A. Laitinen, Camilla Vuorenmaa och Outi Pieski.

Relaterat innehåll