Espoo Museum of Modern Art

© Ari Karttunen / EMMA
© Ari Karttunen / EMMA

04.03.2011 - 12.06.2011

Tor Arne: Maalauksia vuosilta 1978–2010

EMMAlla on ilo esitellä Mirón rinnalla suomalaisen Tor Arnen (s. 1934) taidetta. Kriitikko Timo Valjakan kokoama retrospektiivinen näyttely koostuu noin 30 öljymaalauksesta, akvarellista ja pastellista vuosilta 1978–2010. Näyttely on tähän saakka laajin Arnen taiteen katselmus.

Arne on sukupolvensa merkittävimpiä maalareita, asiantuntijoiden arvostama ”taiteilijoiden taiteilija”. Hän opiskeli Vapaassa taidekoulussa 1950-luvulla opettajinaan Sam Vanni ja Unto Pusa. Valmistuttuaan hän teki mittavan työn Vapaan taidekoulun opettajana (1962–88) ja rehtorina (1966–88).

Arnen maalauksia on luonnehdittu sanoilla kirkas, ehdoton ja syvällinen. Vaikka niiden lähtökohdat ovat kaikille tutuissa luonnonelämyksissä ja niihin liittyvissä muistoissa, ne eivät ole kuvailevia. Ne ovat itsenäisiä teoksia, jotka sijoittuvat esittävän ja abstraktin ilmaisun välimaastoon ja esittävät vain itseään. Hänelle on tärkeintä, että maalauksessa on jotain elävää.

Arnen maalaukset ovat samanaikaisesti hiljaisia ja voimakkaita emotionaalisia kokemuksia, jotka on saatu aikaan puhtaasti visuaalisin keinoin. Keskeistä hänen taiteessaan on vankka maalauksellisuus, joka antaa värille ja valolle paljon tilaa. Hänen maalauksensa ovat vailla nimeä, aikaa ja paikkaa, sillä hän ei halua vaikuttaa katsojan ja maalauksen kohtaamiseen. ”Haluaisin vain osata tuottaa iloa”, hän sanoo.

Näyttelyyn liittyy Parvs Publishingin ja EMMAN julkaisema, kaksikielinen (suomi, englanti) Timo Valjakan toimittama taidekirja Tor Arnesta.