Espoo Museum of Modern Art

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 ja Suomen tietosuojalaki 1050/2018

Rekisterin pitäjä
Espoon taidemuseosäätiö sr. / EMMA – Espoon modernin taiteen museo (myöhemmin EMMA)
PL 6661
02070 ESPOON KAUPUNKI
sähköposti: info@emmamuseum.fi
puh. 043 827 0941
Y-tunnus 1784691-8

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
EMMAn markkinointi- ja viestintäpäällikkö Saara Suojoki, saara.suojoki@emmamuseum.fi

Rekisterin nimi
EMMAn asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
EMMAn omien ja yhteistyössä tuotettujen näyttelyiden, tapahtumien ja ajankohtaisten asioiden tiedotus ja markkinointi, yhteydenpito asiakas- ja sidosryhmiin, toiminnan kehittäminen, sekä kutsut avajaisiin ja tapahtumiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • nimi
  • nimike
  • yhteystiedot
  • käyttötarkoitusryhmittely (esim. avajaiskutsuvieras, EMMAn klubikirjeen tilaaja)
  • käyttötarkoitusta ohjaava profilointi (esim. sidosryhmä, toimiala)
    museon käyttötarkoituksen kannalta tarpeellinen lisätieto (esim. vuorotteluvapaalla, sijainen).

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kertyy omassa toiminnassa mukana olevilta sidosryhmiltä ja suoraan asiakkailta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EMMAn ulkopuolelle.

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan ja käyttämään vain siihen oikeutettu EMMAn työntekijä. Tietojärjestelmään pääsee vain museon myöntämällä käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisterin teknisestä suojauksesta vastaa sähköisen palvelun toimittaja.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot ja oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja virheen korjauspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.

Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröity voi kieltää EMMAa käyttämästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä asiakastyytyväisyys- ja muita tutkimuksia varten.
Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan rekisterinpitäjälle.