Espoo Museum of Modern Art

Vastuullisuus EMMAssa

Kuva: Ella Tommila / EMMA

EMMA huomioi vastuullisuuden kaikessa toiminnassaan. Vastuullisuustyöhömme kuuluvat toimintamme saavutettavuudenekologisuuden sekä oikeudenmukaisuuden, että tasa-arvon toteutuminen ja niiden parantaminen. Pyrimme kantamaan vastuuta yhä systemaattisemmin ja suunnittelemaan toimintaamme entistä vastuullisemmaksi. Tältä sivulta löydät toimiamme vastuullisen museontoiminnan eri osa-alueilta.

EMMAn toiminnan lähtökohtana on vastuullisesti toimiva, taiteen voimasta syntyvien vahvojen kokemusten ja tilallisten elämysten taidemuseo. Huomiomme moninaiset yleisöt kaikessa suunnittelemassamme sisällössä ja toiminnassamme. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti yleisöjämme ja sidosryhmiämme kuunnellen. Vastuullisesti, saavutettavasti ja oikeudenmukaisesti toimiva museo luo parhaimmat edellytykset taiteen esittämiselle ja siitä nauttimiselle. Uskomme taiteen kykyyn vaikuttaa ihmiseen ja yhteiskuntaan.  

Hyödynnämme toiminnassamme asiantuntijoidemme ja yhteistyökumppaniemme osaamista ja tiedostamme samalla, että toiminnallamme on vaikutus koko alan kehitykseen. Reagoimme ympäröivän maailman muutoksiin ketterästi ja vastuullisesti.  

EMMAn organisaation ytimessä on avoimesti keskusteleva, innostava ja ratkaisukeskeinen työyhteisö. Vastuullisuuden toteutuminen sisältyy jokaisen työntekijän tehtäviin. 

Esteettömyys ja saavutettavuus

EMMAn fyysinen, tiedollinen, taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen saavutettavuus ja sen kehittäminen on osana organisaation jokapäiväistä toimintaa. Haluamme mahdollistaa taiteen kokemisen museotilan lisäksi myös museon ulkopuolella ja digitaalisissa ympäristöissä.

Esteettömyys

 • EMMA on esteetön kohde. Museon 2. kerrokseen pääsee hissillä ja rakennuksessa on tilavat kynnyksettömät käytävät. Henkilökuntamme on paikalla sinua varten ja vastaa mielellään kysymyksiisi!
 • Lisätietoa EMMAn esteettömyydestä ja siihen liittyvistä käytänteistä löydät kootusti tältä sivulta.

Tiedollinen saavutettavuus

 • EMMA pyrkii viestinnässään ja teksteissään selkeyteen ja ymmärrettävyyteen.
 • Kuuntelemme yleisöämme. Olemme järjestäneet haastattelututkimuksia, joiden pohjalta olemme uudistaneet näyttelytekstejämme. Hyödynnämme saavutettavuuden parantamiseksi myös kävijätutkimuksia sekä esimerkiksi Museokortin tilastoja.
 • Opastus tai taidepaja on mahdollista varata myös selkosuomeksi.
 • Useista näyttelyistämme voi lukea selkosuomeksi sekä näyttelytilassa että verkossa.

Digitaalinen saavutettavuus

 • EMMA tuottaa jatkuvasti verkkoon uusia sisältöjä, joista voit nauttia mistä päin maailmaa tahansa. Näyttelyiden mobiilioppaat löydät EMMAn verkkosivuilta ja digitaalisen museopalvelu EMMA Zonen osoitteesta www.emmazone.fi.  
 • EMMA pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti
 • EMMAn verkkosivut www.emmamuseum.fi  ja emmazone.fi täyttävät Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) suurimmalta osin. Lue lisää EMMAn verkkosivujen saavutettavuudesta täältä ja anna meille palautetta. EMMA Zonen saavutettavuusselosteen löydät täältä.
 • Tarjoamme taidesisältöjä ja tapahtumia laajasti verkossa  
 • Kehitämme jatkuvasti verkkopalveluitamme entistä laajemmiksi 
 • EMMA on liittynyt valtakunnalliseen Finna-verkkopalveluun, jonka myötä taidekokoelmamme ovat kaikkien saavutettavissa vaikkapa kotisohvalta käsin. 

Yhdenvertaisuus

Ymmärrämme monimuotoisuuden vahvuutena ja pyrimme siihen, että jokainen voi nauttia EMMAn tiloista, tapahtumista ja toiminnasta sekä taiteen voimasta syntyvistä kokemuksista. EMMAn sisäisen yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on parantaa organisaation toiminnan yhdenvertaisuutta. EMMAn tapahtumien sisällöissä pyritään huomioimaan moninaiset yleisöt. 

 • Olemme kaikki yhdessä vastuussa turvallisemmasta taidemuseotilasta. Lue EMMAn Turvallisemman tilan periaatteet.
 • EMMAssa on nollatoleranssi syrjinnälle ja henkilökuntaamme on ohjeistettu syrjintään, häirintään ja kiusaamiseen puuttumiseen.
 • Huomioimme saavutettavuuden ja monikulttuurisuuden kaikessa toiminnassamme ja tuottamissamme näyttelysisällöissä.
 • Pidämme huolta työntekijöidemme ajankohtaisesta koulutuksesta. Työntekijämme ovat saaneet koulutusta esimerkiksi moninaisuuden asiantuntijalta, joka on arvioinut EMMAn kielellistä ja kulttuurista saavutettavuutta sekä osallistuneet Setan luennolle sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen liittyvistä asioista.

Ekologisuus

EMMA on sitoutunut toimimaan resurssiviisaasti sekä olemaan alan suunnannäyttäjä ekologisemmissa käytänteissä.

Meille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti tunnustuksena konkreettisesta ympäristötyöstämme.

EMMAssa toimii Vihreän kädenjäljen -työryhmä, jonka tehtävänä  on koordinoida museon ympäristötyötä. Työryhmä järjestää vuosittain esimerkiksi talon sisäisiä työpajoja, joissa mietimme yhdessä kuinka ekologista vastuullisuutta voisi edistää sekä museotoiminnassa yleisesti että jokaisen omassa työssä erityisesti.

EMMA on Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n jäsen.

Olemme mukana MyHelsinki.fi:n Valitse vastuullisemmin -palvelussa, joka listaa Helsingin alueella kestävästi toimivia käyntikohteita.

EMMA on toiminut asiantuntijakumppanina Vihreä taide -laskurin kehittämisessä, joka tarjoaa työkaluja kuvataiteen kestävyyssiirtymään.

Voit lukea alta vireillä olevista ympäristöhankkeistamme sekä siitä, miten jo olemme muuttaneet toimintaamme ekologisesti kestävämmäksi.

Kuulemme mielellämme, jos sinulla on ajatuksia siitä, kuinka voisimme tulevaisuudessa muuttaa toimintaamme entistä ympäristöystävällisemmäksi. Palautelomakkeen löydät täältä.

Näitä ympäristöhankkeita edistämme parhaillaan

 • Tarvitsemme tietoa muuttaaksemme toimintaamme. Tämän vuoksi haluamme tietää tämän hetkisen hiilijalanjälkemme. Laskennan suorittaa ulkopuolinen alan asiantuntija.
 • Tiedostamme, että digitaaliset sisällöt eivät ole aineettomia. Hiilijalanjälkemme laskennan lisäksi selvitämme myös erityisesti digitaalisten sisältöjemme kuormittavuutta ympäristön kannalta, jotta voimme paremmin arvioida ratkaisujamme tulevaisuudessa
 • Etsimme uusia tapoja kasvattaa museorakennuksen käyttöastetta, jolloin kulutetulle energialle saataisiin entistä korkeampi hyötysuhde.

Näin toimimme jo ympäristön hyväksi

 • Näyttelyidemme kestoja on pidennetty, jolloin yksittäisen näyttelyn tuottamisesta syntyvä hiilijalanjälki on pienentynyt suhteessa museovierailuiden määrään.

EMMAn vuoden 2023 päänäyttely Yrjö Kukkapuro – Taikahuone oli nähtävissä yli vuoden ja näyttelyn näki yhteensä 166 751 kävijää. Vuoden 2023 lyhyimmät näyttelyt olivat avoinna noin neljä kuukautta.

 • Kierrätämme olemassa olevat näyttelyrakenteet tulevissa näyttelyissä. Mikäli näyttely edellyttää uuden materiaalin hankkimista, materiaali hankitaan mahdollisimman läheltä ja ympäristöystävällisesti tuotetusti sekä sen jatkokäyttö huomioiden. Mikäli materiaalia ei voida käyttää museon omissa tulevissa hankkeissa, sille etsitään jatkokäyttökohde muualta.

Vuonna 2023 Yrjö Kukkapuro – Taikahuone -näyttelyn rakenteiden ja jalustojen materiaalista yli 60 % ja Hannaleena Heiska ja Minna Tervamäen Metamorphosis-näyttelyn rakenteista yli 80 % oli kierrätettyjä.

Pilvi Takala: Close Watch -näyttelyä varten hankittu laminoitu turvalasi jatkokäytettiin teoksen seuraavassa esityspaikassa. Yrjö Kukkapuro – Taikahuone -näyttelyn jalustoja, joita ei voitu hyödyntää museon omassa toiminnassa, jatkokäytettiin muissa museoissa.

 • Teoskuljetusten synnyttämä hiilijalanjälki yritetään pitää mahdollisimman vähäisenä esimerkiksi välttämällä lentokuljetuksia.
 • EMMAssa on luotu vastuullisen teospakkaamisen ohjeistus hävikin vähentämiseksi.

Järjestimme vuonna 2023 työpajan, jonka aiheena oli ekologisempi teospakkaaminen. Työpajaan oli kutsuttu myös kollegamuseoiden edustajia. Esimerkiksi teipitön teospakkaus mahdollistaa pakkausmateriaalien tehokkaamman uusiokäytön.

 • Lisäämällä museon omien kokoelmien esittämistä teoskuljetusten osuus hiilijalanjäljestä vähenee ja samalla varastointitarve pienenee.

Yrjö Kukkapuro – Taikahuone -näyttelyyn teoksista kaikki yhtä lukuun ottamatta kuuluivat museon omaan EMMA-kokoelmaan. EMMA-kokoelman teoksia ripustettiin vuoden 2023 aikana esille mm. Niittykummun perhekeskukseen.

 • Kokoelmahankinnoissa ja julkisen taiteen hankkeissa huomioidaan aina ekologisuus ja teosten elinkaari.
 • EMMAn tapahtumissa ja taidepajoissa painotetaan aineettomuutta. Mahdollisimman suuri osuus taidepajatarvikkeista kierrätetään.
 • Näyttelykutsujen ja -esitteiden painaminen ja lähettäminen on lopetettu vuonna 2021. Lähetämme näyttelykutsut nykyään sähköisesti.

Kutsuja painettiin ja postitettiin vuosittain noin 4500 kappaletta.

 • EMMA Shopin lasi- ja keramiikkatuotteiden valikoimassa on painotettu kotimaisten tekijöiden lähi- ja pientuotantoa.

 

Vastuullinen hallinto EMMAssa

EMMAn hallintoa ja päätöksentekomenettelyä läpivalaiseva Hyvän hallinnon ohje laadittiin jo vuonna 2013. Ohjeessa määritetään vastuiden ja toimivallan rajat taidemuseosäätiön hallituksen ja toimivan johdon välillä.

Hyvän hallinnon ohje kattaa myös läpinäkyvän taloudenpidon mukaan lukien vastuullisen varainhoidon kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Viimeisimmällä päivityskierroksella EMMAn strategiaan täydennettiin lisäksi kestävän talouden tavoite.

Taiteilijoille maksettavien palkkioiden perusteena EMMAssa käytetään edunvalvontajärjestöjen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksia. Henkilökunnan palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmä taas perustuvat osaamiseen ja työssä suoriutumiseen. Niiden arvioinnin pohjana on Mandatum Lifen kehittämä Palkkavaaka-järjestelmä. 

Kannustamme yhteistyökumppaneitamme ja sidosryhmiämme toimimaan kestävästi ja eettisesti niin hallinnossaan kuin muussa toiminnassaan. EMMAn menettelytapaohje (2023) liitetään kaikkiin uusiin sopimuksiin tai tuodaan esiin neuvotteluja käytäessä.

First Whistle -ilmoituskanava

Whistleblowing-, eli ilmoituskanavan kautta kaikki organisaation jäsenet ja myös ulkoiset sidosryhmät voivat ilmoittaa väärinkäytösepäilystään. Ensisijaisesti kannattaa ottaa asiat puheeksi, mutta jos et halua edetä keskustellen, ilmoituksen tekeminen on hyvä vaihtoehto.

Ilmoituskanava on vuonna 2019 vahvistetun EU-direktiivin edellyttämä ja koskee kaikkia yli 50 henkeä työllistäviä organisaatioita.

Ilmoituksenteko-ohjeet löydät täältä. Ilmoituksen voit tehdä tästä linkistä.

Mikäli haluat antaa EMMAlle asiakaspalautetta, voit tehdä sen tällä lomakkeella.

Anna meille palautetta

Vastuullisuuslupaus

EMMAn vastuullisuuslupaus on olla kaikille avoin ja saavutettava museo. Olemme sitoutuneet jatkuvaan vastuullisuustyöhön ja sen seurantaan sekä muuttamaan omia käytäntömallejamme kehitysaskeleiden mukana entistä systemaattisemmin.

Anna meille palautetta! Kerrothan, mikäli sinulla herää kysymyksiä EMMAn vastuullisuustyöhön liittyen tai mikäli haluat antaa meille palautetta. Kuulemme mielellämme sinulta lisää allaolevan palautelomakkeen kautta!

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.