Vastuullisuus EMMAssa

EMMA huomioi vastuullisuuden kaikessa toiminnassaan. Vastuullisuustyöhömme kuuluvat toimintamme saavutettavuudenekologisuuden sekä oikeudenmukaisuuden, että tasa-arvon toteutuminen ja niiden parantaminen. Pyrimme kantamaan vastuuta yhä systemaattisemmin ja suunnittelemaan toimintaamme entistä vastuullisemmaksi. Tältä sivulta löydät toimiamme vastuullisen museontoiminnan eri osa-alueilta.

EMMAn toiminnan lähtökohtana on vastuullisesti toimiva, taiteen voimasta syntyvien vahvojen kokemusten ja tilallisten elämysten taidemuseo. Huomiomme moninaiset yleisöt kaikessa suunnittelemassamme sisällössä ja toiminnassamme. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti yleisöjämme ja sidosryhmiämme kuunnellen. Vastuullisesti, saavutettavasti ja oikeudenmukaisesti toimiva museo luo parhaimmat edellytykset taiteen esittämiselle ja siitä nauttimiselle. Uskomme taiteen kykyyn vaikuttaa ihmiseen ja yhteiskuntaan.  

Hyödynnämme toiminnassamme asiantuntijoidemme ja yhteistyökumppaniemme osaamista ja tiedostamme samalla, että toiminnallamme on vaikutus koko alan kehitykseen. Reagoimme ympäröivän maailman muutoksiin ketterästi ja vastuullisesti.  

EMMAn organisaation ytimessä on avoimesti keskusteleva, innostava ja ratkaisukeskeinen työyhteisö. Vastuullisuuden toteutuminen sisältyy jokaisen työntekijän tehtäviin. 

Saavutettavuus

EMMAn fyysinen, tiedollinen, taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen saavutettavuus ja sen kehittäminen on osana organisaation jokapäiväistä toimintaa. Haluamme mahdollistaa taiteen kokemisen museotilan lisäksi myös museon ulkopuolella ja digitaalisissa ympäristöissä.

Esteettömyys

 • EMMA on Suomen suurin taidemuseo; näyttelypinta-alaa on yli 5500 m2. Avoimeen tilaan rakennettuja avaria näyttelytilojamme yhdistää tilavat käytävät ilman kynnyksiä. 
 • EMMA sijaitsee näyttelykeskus WeeGeen 2. kerroksessa, johon pääsee helposti hissillä. 
 •  Katso tarkemmat saavutettavuusohjeet tästä.

Tiedollinen saavutettavuus

 • EMMA pyrkii viestinnässään ja tekstimateriaalissaan selkeyteen ja ymmärrettävyyteen. 
 • Saavutettavuuden monitoroinnissa ja sen parantamisessa hyödynnämme muun muassa kävijätutkimuksia, Museokortin tilastoja sekä asiantuntijoita.  
 • Pidämme huolta työntekijöidemme ajankohtaisesta koulutuksesta. Työntekijämme ovat saaneet koulutusta esimerkiksi moninaisuuden asiantuntijalta, joka on arvioinut EMMAn kielellistä ja kulttuurista saavutettavuutta. Työntekijämme ovat hiljattain myös osallistuneet Setan luennolle sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen liittyvistä asioista.  

Digitaalinen saavutettavuus

 • Tarjoamme taidesisältöjä ja tapahtumia laajasti verkossa  
 • Kehitämme jatkuvasti verkkopalveluitamme entistä laajemmiksi ja saavutettavammiksi 
 • EMMA on liittynyt valtakunnalliseen Finna-verkkopalveluun, jonka myötä taidekokoelmamme ovat kaikkien saavutettavissa vaikkapa kotisohvalta käsin.

Yhdenvertaisuus

Ymmärrämme monimuotoisuuden vahvuutena ja pyrimme siihen, että jokainen voi nauttia EMMAn tiloista, tapahtumista ja toiminnasta sekä taiteen voimasta syntyvistä kokemuksista. EMMAn sisäisen yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on parantaa organisaation toiminnan yhdenvertaisuutta. EMMAn tapahtumien sisällöissä pyritään huomioimaan moninaiset yleisöt. 

 • Kaikki ovat tervetulleita EMMAan.
 • EMMAssa on nollatoleranssi syrjinnälle ja henkilökuntaamme on ohjeistettu syrjintään, häirintään ja kiusaamiseen puuttumiseen.
 • Huomioimme saavutettavuuden ja monikulttuurisuuden kaikessa toiminnassamme ja tuottamissamme näyttelysisällöissä.

Kohti hiilineutraalia EMMAa

Pyrimme kaikessa toiminnassamme pohtimaan niin fyysistä kuin digitaalista hiilijalanjälkeämme. Ekologinen kuratointi ja kestävän taiteen esittäminen on yhä enenevässä määrin pinnalla jokapäiväisessä työssämme. 

EMMAn ympäristösuunnitelman ja ympäristölupauksen mukaisesti olemme sitoutuneet seuraavan kolmen vuoden ajan edistämään organisaation ekologisuutta toimimalla resurssiviisaasti sekä alan suunnannäyttäjänä.  

Tavoitteenamme on vähentää jätteen määrää kuluttamalla vähemmän materiaaleja, etsimällä käytetyille materiaaleille uutta käyttöä ja valitsemalla ekologisesti kestäviä vaihtoehtoja. Viestimme aktiivisesti ympäristön tilasta ja museon toimista sen parantamiseksi. 

Kestävä kehitys on myös yksi Espoon kaupungin keskeisistä arvoista. Espoo on lisäksi valittu kansainvälisessä vertailussa Euroopan kestävimmäksi kaupungiksi ja Espoon tavoitteena on päästä hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.

Yhdessä kohti hiilineutraalia EMMAa

Työntekijöillämme on suuri motivaatio, halu ja yhteisymmärrys edistää kestävyyttä omassa työssään. Organisaatiomme koostuu laajasta skaalasta asiantuntijoita, joista kukin vaikuttaa omalta osaltaan yhteiseen tavoitteeseemme kohti hiilineutraalia EMMAa.

 • Järjestimme Vihreä kädenjälki -työpajan EMMAn henkilökunnalle alkuvuodesta 2020. Työpajassa kerättiin tiimikohtaisesti ajatuksia ja kehittämiskohteita siihen, miten muuttaa toimintaa kestävämmäksi jokaisen omassa työssä. 
 • Työpajan myötä olemme löytäneet uusia toimintamalleja, joita käytämme jokapäiväisessä työssämme sekä olemme kartoittaneet ympäristövaikutuksiamme aktiivisesti. 
 • Tämän pohjalta olemme luoneet ympäristöohjelman ja hakeneet Ekokompassi-sertifikaattia, jonka prosessi on parhaillaan käynnissä.

Lisää: 

 • EMMA on mukana MyHelsinki.fi:n Valitse vastuullisemmin –palvelussa, joka listaa Helsingin alueella kestävästi toimivia käyntikohteita. Kriteeristöä on uudistettu vuoden 2020 aikana, ja se huomioi jatkossa entistä paremmin sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden.  
 • Lue lisää artikkelista.

Anna meille palautetta

Vastuullisuuslupaus

EMMAn vastuullisuuslupaus on olla kaikille avoin ja saavutettava museo. Olemme sitoutuneet jatkuvaan vastuullisuustyöhön ja sen seurantaan sekä muuttamaan omia käytäntömallejamme kehitysaskeleiden mukana entistä systemaattisemmin.

Anna meille palautetta! 
Kerrothan, mikäli sinulla herää kysymyksiä EMMAn vastuullisuustyöhön liittyen tai mikäli haluat antaa meille palautetta. Kuulemme mielellämme sinulta lisää allaolevan palautelomakkeen kautta!