Espoo Museum of Modern Art

Avoimet työpaikat

Ei avoimia työpaikkoja tällä hetkellä.

Töihin EMMAan

© Paula Virta / EMMA

Emmalaiset ovat tulevaisuuden taidemuseon haasteisiin vastaavia ammattilaisia. Haastamme itseämme ja vakiintuneita toimintatapojamme. Virheitä pelkäämätön kokeilukulttuurimme ilmentää rajoja rikkovaa, proaktiivista ja innovatiivista asennettamme.

Organisaatiokulttuurimme on avoin, kommunikoiva, ratkaisukeskeinen, innostava, moniääninen ja haasteita pelkäämätön. Luotamme kollegoidemme vahvuuksiin ja ymmärrämme yhteistyön arvon.

EMMA tunnetaan museoalalla aktiivisesta, sitoutuneesta ja rohkeasti uutta luovasta organisaatiokulttuuristaan sekä kehittymisen mahdollistavasta johtamiskulttuurista. Toimintakenttämme on kansainvälinen ja arvostamme eri alojen ammattitaitoa. EMMAssa tehdään paljon ja meillä on hauskaa!

Tutustu EMMAn tietosuojaselosteeseen.

EMMA tarjoaa säännöllisesti harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja. Alla lisää erilaisista mahdollisuuksista!

Jos et löydä tietoa sinua kiinnostavasta työpaikasta, voit lähettää meille avoimen hakemuksen osoitteeseen rekry@emmamuseum.fi. 

Opiskelijaharjoittelu

EMMA ilmoittaa harjoittelupaikoista avoimissa työpaikoissa. Paikat vuodelle 2024 on täytetty.

Harjoittelu EMMAssa voi toteutua palkallisena tai opintoihin kuuluvana palkattomana harjoitteluna. Harjoittelupaikkojen määrä ja tehtävät joihin harjoittelijoita haetaan vaihtelevat vuosittain. Harjoittelujaksojen pituudet vaihtelevat 1–6 kk välillä. Harjoittelun sisältö suunnitellaan aina etukäteen yhdessä harjoittelijan kanssa, oppilaitoksen tavoitteet huomioon ottaen.

Palkallisten harjoittelupaikkojen määrä on rajallinen ja vaihtelee vuosittain EMMAn budjetin sallimissa rajoissa. Palkallisen harjoittelupaikan saaminen edellyttää oppilaitoksen myöntämää harjoittelutukea. Harjoitteluajan palkka on Kelan määrittämän työssäoloehdon täyttävän vähimmäispalkan mukainen 1399 €/kk (v. 2024).

Joinain vuosina EMMA voi myöntää harkinnan varaisesti ja budjetin mahdollistaessa myös hieman vaativampia palkallisia harjoittelupaikkoja, jotka eivät edellytä oppilaitoksen harjoittelutukea. Palkka on suuruudeltaan sama kuin harjoittelutuella palkattavan harjoittelijan. Tällaisia paikkoja on enintään 2kpl/vuosi.

EMMAssa on lisäksi mahdollista suorittaa palkaton harjoittelu. Tämä auttaa varmistamaan, että tulevaisuuden ammattilaiset pääsevät vahvistamaan osaamistaan ja saamaan arvokasta kokemusta myös esimerkiksi silloin kun harjoittelutuen saaminen ei ole mahdollista. 

Alta voit lukea tarkemmin harjoittelusta EMMAn eri tiimeissä!

Museotekniikka 

 • Konservointia opiskeleville.
 • Opiskelija pääsee tutustumaan museokonservaattorin rooliin sekä näyttely- että kokoelmatyössä. Näyttelyprojekteissa opiskelija tutustuu konservaattorin tehtäviin suunnitteluun, tarkastuksiin ja näyttelyesineistön ylläpitoon liittyen. Kokoelmatyössä opiskelija tutustuu museon prosessi- ja teosten elinkaarityöhön.
 • Tarjoamme harjoittelijoille mahdollisuuksia käytännön konservointiprojekteihin, joissa harjoittelija pääsee opastetusti suunnittelemaan ja toteuttamaan konservointitoimenpiteitä monipuolisiin kokoelmateoksiin maalaustaiteesta design-esineisiin.

Markkinointiviestintä ja museokauppa 

 • Viestintää, valokuvausta tai kaupallista alaa opiskeleville.
 • Opiskelija pääsee tutustumaan monipuolisesti ja ohjatusti taidemuseon markkinointiviestinnän tai museomyymälän työtehtäviin.
 • Viestinnän harjoittelussa opiskelijan tehtäviin sisältyy taidemuseon eri verkkosivustojen, sosiaalisen median kanavien sekä uutiskirjeen sisällöntuotantoa ja päivittämistä sekä päivittäisviestinnässä avustamista. Valokuvauksen harjoittelussa harjoittelijan tehtäviin sisältyy kuvauksen lisäksi myös arkistointiin liittyviä tehtäviä. Myymälän harjoittelussa opiskelija tutustuu myyntityöhön, myymälän ylläpidon sekä asiakaspalvelun toimintamalliin ja tehtäviin.

Kokoelmatoiminta ja -palvelut 

 • Taidehistoriaa tai museologiaa opiskeleville. Tapauskohtaisesti myös muotoilua ja kuvataidetta opiskeleville.
 • Opiskelija pääsee perehtymään kokoelmanhallintaan liittyviin tehtäviin taidemuseossa. Opiskelijan tehtäviin sisältyy monipuolisia käytännön töitä kokoelmahallintaohjelmaan, teosten luettelointiin, digitaalisen saavutettavuuteen ja sisällöllisiin tehtäviin liittyen.

Näyttelytoiminta 

 • Kulttuurituotantoa, taidehistoriaa, kuratointia tai estetiikkaa opiskeleville.
 • Opiskelija pääsee tutustumaan EMMAn näyttelytoimintaan. Harjoittelijan tehtäviin sisältyy avustamista ja koordinointia esimerkiksi näyttelyiden tuotantoon sekä matka- ja avajaisjärjestelyihin liittyen.

Hallinto 

 • Taloushallintoa ja/tai henkilöstöhallintoa opiskeleville.
 • Taloushallinnon harjoittelussa opiskelija pääsee tutustumaan EMMAn taloushallinnon rakenteisiin ja käytäntöihin, esimerkiksi organisaatiorakenteeseen ja päätöshierarkiaan, budjetointi- ja tilinpäätösmenettelyihin, osakirjanpitoon (ostolaskut, myyntilaskutus, matka- ja kululaskut, kassakladi) ja raportointiin.
 • Henkilöstöhallinnon harjoittelussa opiskelija pääsee avustamaan erilaisissa henkilöstöhallinnon tehtävissä kuten palkanlaskennassa, sopimusten kirjoittamisessa ja ohjeiden ja käytäntöjen päivittämisessä.

Yleisöpalvelut 

 • Tuottajaopiskelijoille ja taidekasvatusta opiskeleville.
 • Yleisöpalveluiden harjoittelussa opiskelija pääsee tuottamaan museon yleisörajapinnan ohjelmaa, suunnittelemaan museokokemukseen, saavutettavuuteen tai osallisuuteen liittyviä asioita.

EMMA sitoutuu laadukkaan harjoittelupaikan kriteereihin

Tarjotaksemme erinomaisen harjoittelukokemuksen, sitoudumme EMMAssa seuraaviin periaatteisiin:

 1. Selkeät tavoitteet ja odotukset: Määrittelemme selkeästi harjoittelijan roolin ja tehtävät, sekä asetamme realistisia tavoitteita harjoittelulle yhdessä harjoittelijan kanssa, oppilaitoksen kriteerien mukaisesti.
 2. Perehdytys ja koulutus: Tarjoamme riittävän perehdytyksen työtehtäviin, työympäristöön ja organisaation sisäisiin käytäntöihin.
 3. Valvonta ja ohjaus: Nimeämme jokaiselle harjoittelijalle ohjaaja, joka auttaa ja tukee harjoittelijaa työtehtävissä ja oppimisessa.
 4. Mahdollisuus verkostoitua: Tarjoamme tilaisuuksia verkostoitua muiden työntekijöiden ja ammattilaisten kanssa.
 5. Arviointi ja palaute: Annamme säännöllistä palautetta harjoittelijan työsuorituksesta ja edistymisestä, sekä teemme yhteenvedon saavutetuista tavoitteista harjoittelun lopussa.
 6. Rehellisyys ja avoimuus: Olemme avoimia ja rehellisiä! Kommunikoimme selkeästi EMMAn ja harjoittelijan odotuksista.

TET-harjoittelu & Taksvärkki

TET-harjoittelu

Haluaisitko suorittaa TET-harjoittelun taidemuseossa? EMMAn TETissä pääset kurkistamaan museon kulisseihin ja kokeilemaan museotyötä eri tiimeihin tutustuen. Opit esimerkiksi siitä, miten näyttelyt rakentuvat ja miten taideteoksista viestitään yleisölle. Kutsumme sinut mukaan suunnittelemaan ja valmistelemaan ohjelmaa sekä näyttelyitä yhdessä museoammattilaisten kanssa. Pääset työskentelemään jokaisen tiimin ohjauksessa ja saat hyvän kokonaisymmärryksen siitä, mitä kaikkea työskentely taidemuseossa tarkoittaa.

TET-jakso EMMAssa on pituudeltaan viikon mittainen. TET-harjoittelupaikkaa tarjotaan vuodessa neljälle 8–9 luokkalaiselle nuorelle, kahdelle keväällä ja kahdelle syksyllä. Kevään harjoittelujaksot sijoittuvat viikoille 9–10 ja syksyn viikoille 44–45. Työaika harjoittelun aikana on maanantaista perjantaihin klo 9–15.  

Haku kevään 2024 TET-paikkoihin on päättynyt.

 

Taksvärkki

Tällä hetkellä EMMAlla ei ole mahdollisuutta tarjota Taksvärkki-paikkoja.

Kesäseteli & muut kesätyöt

Kesäseteli

EMMA palkkaa vuosittain kesätöihin n. 1–2 nuorta kesäsetelillä, ja toimii Espoon kaupungin käytäntöjen mukaisesti. Lue kesäsetelistä lisää täältä!

 

Muut kesätyöt

EMMA ilmoittaa muista mahdollisista kesätyöpaikoista avoimissa työpaikoissa.

 

Kieliharjoittelu & työkokeilu

EMMA tarjoaa 1-2 työkokeilu- tai kieliharjoittelupaikkaa vuodessa. Työkokeiluissa ja kieliharjoitteluissa työ sijoittuu asiakaspalveluun.

Ilmoitamme tällä sivulla kun otamme taas vastaan hakemuksia.

Siviilipalvelus

Tällä hetkellä EMMAlla ei ole mahdollisuutta tarjota siviilipalveluspaikkoja.