Espoo Museum of Modern Art

Saastamoisen säätiön taidekokoelma

Saastamoisen säätiön taidekokoelma on Suomen merkittävimpiä suomalaisen ja kansainvälisen taiteen kokoelmia, johon hankitaan jatkuvasti uusia teoksia. Saastamoisen säätiön taidekokoelma on osa EMMAn pysyvää näyttelykokonaisuutta ja se on ollut esillä museon perustamisesta lähtien.

Kokoelman perustana on kuopiolaislähtöisen teollisuussuvun yksityinen taidekokoelma, jota alettiin kerätä 1910-luvulla. Saastamoisen säätiö perustettiin vuonna 1968 tukemaan taidekokoelman kartuttamista, säilyttämistä ja esittämistä.

Saastamoisen säätiön taidekokoelmaan kuuluu nykyään yli 2 600 teosta. Aluksi taidekokoelmaan kerättiin erityisesti suomalaisen Marraskuun ryhmän kuten Tyko Sallisen ja Ilmari Aallon teoksia. Sittemmin kokoelmasta on muodostunut monipuolinen läpileikkaus suomalaisesta kuvataiteesta 1900-luvun alusta nykypäivään. Kokoelmaan alettiin hankkia myös kansainvälistä nykytaidetta 1980-luvun lopusta alkaen.

Taidekokoelman erityisiä painopisteitä ovat ajankohtainen maalaus-, valokuva- ja mediataide. Kansainvälisen nykytaiteen kokoelma lähtee liikkeelle 1960-luvun eurooppalaisen taiteen perinteestä, erityisesti italialaisesta arte poverasta, ja painottuu nykyään erityisesti uuteen maalaustaiteeseen. Artpodin kanssa yhteistyössä toteutetussa podcast-jaksossa, Saastamoisen säätiön taidevaliokunnan puheenjohtaja Päivi Karttunen ja EMMAn amanuenssi Laura Kokkonen keskustelevat taidekokoelmiin liittyvästä työstä.

Uusimmat kokoelmaan hankitut teokset nostavat esille kysymyksiä siitä, mitä on olla ihminen tämän päivän maailmassa. Ihmisyys on myös EMMAssa esillä olevan Saastamoisen säätiön Kosketus-kokoelmanäyttelyn teema.

Tutustu säätiön uusimpiin teoshankintoihin.

  • Frida Hultcrantz, Exit Through Utopia, 2013. Saastamoisen säätiön taidekokoelma. © Paula Virta / EMMA

  • Eetu Huhtala, I sat there, doing nothing, 2020. Saastamoisen säätiön taidekokoelma. © Paula Virta / EMMA

  • John Kørner, Kahden taivaan välissä, 2018. Saastamoisen säätiön taidekokoelma. © Paula Virta / EMMA

  • Jaakko Pietiläinen, Rakastan uutta, 2021. Saastamoisen säätiön taidekokoelma. © Paula Virta / EMMA

  • Roland Persson, Panama Papers, 2016. Saastamoisen säätiön taidekokoelma. © Paula Virta / EMMA

Suosittelemme