Espoo Museum of Modern Art

EMMAn työnhakijarekisteri

Rekisteriseloste 25.5.2018

EMMAn työnhakijarekisteri

Rekisterinpitäjä:
Espoon taidemuseosäätiö sr
Y-tunnus: 1784691-8
Ahertajantie 5, 02100 Espoo
info@emmamuseum.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Jenny Kupiainen-Särkilahti
Ahertajantie 5, 02100 Espoo
jenny.kupiainen@emmamuseum.fi
Rekisterin nimi: EMMAn työnhakijarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietoja kerätään ja säilytetään rekrytointitarkoitukseen. Tietoja säilytetään max. 12 kuukautta.

Rekisterin tietosisältö:

  • Henkilötiedot (nimi, syntymäaika, yhteystiedot)
  • Haettava tehtävä
  • Hakijan työsuhteeseen ja -tehtävään liittyvät toiveet
  • Koulutus- ja kokemustiedot/li>
  • Osaamistiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:
Pääosa tiedoista saadaan hakijalta itseltään. Lisäksi rekrytointiprosessin aikana kertyy tietoa prosessin etenemisestä ja soveltuvuudesta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Tietoja ei käsitellä manuaalisesti. Rekisteri on suojattu sertifioiduin turvallisuusmenettelyin ja pääsy tietoihin ja palvelimiin on rajattu henkilökohtaisin työtehtäviin perustuvin oikeuksin.